Domov je doma

Realizace výstavy: 1. března 2018 – 30. června 2018
Autor vystavených děl: Vojtěch V. Sláma
Koncepce výstavy: Středisko rané péče

Nezisková organizace Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let. Jde o sociální terénní službu, která je bezplatná. Aktuálně poradkyně rané péče pravidelně dojíždí do 130 rodin. Během konzultací učí rodiče, jak si správně s dětmi hrát, aby stimulovali jejich zrak, trénovali sluch a hmat a celkově děti rozvíjeli. Kromě práce s dětmi se poradkyně věnují také rodičům, které všestranně podporují v těžkém období po zjištění diagnózy.

Ve spolupráci s několika klientskými rodinami středisko připravilo výstavu fotografií doprovázenou příběhy konkrétních rodin a doplněnou o informace o službě rané péče a o tom, jak s dětmi s tímto postižením poradkyně ve středisku pracují.

Pozvánka

Fotogalerie