Žádost o příspěvek na ubytování v samostatném pokoji

Prosím uvádějte identifikační číslo (UČO), které Vám bylo přiděleno Masarykovou univerzitou.
Jsem ubytován/a v samostatném pokoji na kolejích:

Prosím uvádějte název kolejí, přesnou adresu a číslo pokoje.

Není-li textové pole pro Vaše zdůvodnění dostatečně velké (500 znaků), přiložte prosím zdůvodnění v samostatném dokumentu (viz pole Dokumentace).

Připojte prosím dokumentaci, jíž svou žádost můžete doložit. Relevantními dokumenty jsou např. lékařská zpráva, zpráva od psychologa, průkaz ZTP nebo ZTP/P, přiznání invalidity.
Máte-li dokumentů více, uložte je prosím do jednoho archivu (ZIP, RAR...).