Informační setkání pro nově přijaté studenty

Před začátkem podzimního semestru se bude konat informační setkání pro nově přijaté studenty, kde budou mít účastníci možnost seznámit se se Střediskem Teiresiás, jeho službami a také se zeptat na vše, co se studiem jeho úpravami v souvislosti se zdravotním nebo jiným postižením souvisí.

Termín aktuálního setkání: 9. září od 9 do cca 14 hodin
Kde: online v aplikaci Zoom.

Případné zájemce prosíme o vyplnění jednoduchého formuláře zde co nejdříve, nejpozději do 5. 9. 2021.

Program

9:00–9:30 zahájení + představení Střediska Teiresiás
Společná část (odkaz pro připojení v aplikaci Zoom)
9:30–10:00 virtuální prohlídka budovy
10:05–10:25 psychologické poradenství
10:30–10:50 jazyková výuka
10:55–11:15 mobility
11:15–12.15 přestávka na oběd
Jednotlivé skupiny paralelně
12:15–14:00 Studenti se specifickými poruchami učení a poruchami pozornosti (odkaz pro připojení)
12:15–14:00 Studenti s psychickými obtížemi a porucha autistického spektra (odkaz pro připojení)
12:15–14:00 Studenti s chronickým somatickým onemocněním (odkaz pro připojení)
12:15–14:00 Studenti se zrakovým postižením (odkaz pro připojení)
12:15–14:00 Studenti se sluchovým postižením (odkaz pro připojení)
12:15–14:00 Studenti s pohybovým postižením (odkaz pro připojení)