7. 1. 2016

V sobotu 12. března 2016 se v Kongresovém centru Praha uskuteční už 16. ročník konference INSPO. Tématem konference budou informační a komunikační technologie usnadňující život osobám se specifickými potřebami – účastníci tak mohou očekávat představení nejnovějších technologií určených lidem s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením.

Ve všech třech jednacích sálech bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka i simultánní přepis mluvené řeči. Přepis (ale i promítané prezentace) bude možné sledovat nejen na plátně, ale také na mobilních zářízeních. Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit konference osobně, bude zajištěn přenos dopoledního programu na internetu on-line.

Registrační formulář je k dispozici zde, registrační poplatek činí 300 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd a sborník na CD. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 200 Kč, pro osobní asistenty je účast zdarma. 

Pro další informace prosím sledujte konferenční web www.inspo.cz.