1. 7. 2015

Tichý svět vyhlásil vítěze 7. ročníku soutěže Firma roku 2014. Stala se jím Masarykova univerzita, která v roce 2014 zaměstnávala sedm interních a více než dvě desítky externích pracovníků se sluchovým postižením. 

Cílem soutěže Firma roku je ocenit společnosti, které zaměstnávají osoby se sluchovým postižením, a motivovat i další zaměstnavatele. Také proto počet přihlášek každým rokem narůstá. 

„Velice si vážíme všech nominovaných a jejich přístupu k neslyšícím zaměstnancům,“ zmiňuje postoj Tichého světa jeho výkonná ředitelka Marie Horáková. „U Masarykovy univerzity oceňujeme pestrost komunikačních nástrojů, které svým zaměstnancům nabízí, ať již jde o tlumočení pro uživatele znakového jazyka, nebo simultánní přepis mluvené řeči pro pracovníky preferující češtinu. Neslyšící pracovníci jsou zapojováni do národních a mezinárodních výzkumů a projektů, účastní se konferencí a zahraničních cest, jsou respektováni jako rovnocenní partneři.“