22. 6. 2016

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2016/2017.

Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. Stipendia budou přidělena podle individuálních potřeb vybraných žadatelů, v maximální výši 40 000 Kč na školní/akademický rok.
Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2016. Do výběrového řízení budou zařazeny žádosti splňující podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro přidělení nadačního příspěvku.

Další informace včetně formulářů pro podání žádosti najdete přímo na stránkách Nadačního fondu ČR.