18. 6. 2019

Všechny potenciální návštěvníky budovy Rektorátu Masarykovy univerzity (Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno) upozorňujeme na stavební práce, které budou probíhat od začátku července do konce roku 2019 v prostorách vrátnice a budou významně omezovat přístupnost budovy.

Standardní i bezbariérový vstup ze Žerotínova náměstí bude po celou dobu stavby mimo provoz, využít bude možné jen vstup z parkoviště ve dvoře, příp. v době provozu menzy z ul. Brandlovy. Na oba tyto vstupy ovšem navazuje schodiště bez možnosti bezbariérového řešení. 

V případě, že potřebujete budovu navštívit a z fyzických důvodů nemůžete použít schodiště, prosím kontaktujte naše Oddělení fyzické přístupnosti – dojedná s Vámi i vedením stavby vhodné řešení.