4. 2. 2020


Seminář pro učitele angličtiny

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na seminář pro učitele angličtiny, kteří mají ve své jazykové výuce studenty se sluchovým postižením. Seminář je současně určen nejen těmto učitelům, ale všem se zájmem o jazykové vzdělávání studentů se sluchovým postižením, příp. těm kteří mají s touto výukou zkušenosti a jsou ochotni se o ně podělit.

Seminář pořádá Středisko Teiresiás dne 3. dubna 2020 ve svých prostorách od 9 do 16 hodin v rámci projektu Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (LangSkills). Akce proběhne v českém jazyce. V případě potřeby bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. Občerstvení na celý den je zajištěno. Seminář je bezplatný. 

Bližší informace získáte na webové stránce věnované semináři.