12. 12. 2022

Všem zájemcům nabízíme informace o našem provozu v závěru kalendářního roku.

V době od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 bude Středisko Teiresiás uzavřeno. V tomto období bude také celá budova na Komenského náměstí 2 fungovat ve víkendovém režimu (omezení topení, přístup do budovy), do našich učeben bude přístup umožněn pouze v pracovní dny 23., 27.–30. 12. 2022. V tyto dny je třeba svoji přítomnost oznámit na vrátnici. Upozorňujeme, že situace se ještě může změnit, v takovém případě bychom vás informovali. Fyzický fond knihovny nebude dostupný, zcela bez omezení zůstává k dispozici digitální část knihovny.

Také bychom vás chtěli požádat, abyste veškeré požadavky na úpravu podmínek testů a zkoušek (včetně požadavků na asistence, tlumočení a přepis) pro termíny na začátku ledna (od 2. do 8. ledna 2023) poslali studijním poradcům (příp. koordinátorům asistencí a tlumočení) nejpozději do pondělí 19. 12. 2022. U později poslaných požadavků nemůžeme zaručit, že bude možné úpravy zajistit.

Požadavky na tlumočení a přepisy zkoušek posílejte ideálně 5 dní před konáním zkoušky, zejména kvůli časové rezervě pro přípravu tlumočníků.