20. 2. 2015

Centrum denních služeb pro sluchově postižené vás zve na přednášku studentky oboru Speciální pedagogika Ludmily Procházkové o kochleárních implantátech. Studentka se tématem zabývá v rámci své bakalářské práce.

Přednáška se koná ve středu 11. února od 16:00 v sídle Centra denních služeb na ul. Vodová 35, Brno, a bude tlumočena do českého znakového jazyka.