26. 9. 2019

Všichni zájemci jsou zváni na další pokračování Agory, vzdělávací akce o využití informačních a komunikačních technologií pro uživatele se zrakovým postižením.

Podzimní běh je připraven na 2. a 3. listopadu 2019 v prostorách Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2.

Agora bude mít svůj již zažitý formát: plenární část a workshopy doprovázené výstavní částí. Současně organizátoři nabízejí dvě doprovodné akce:

​Bližší informace o programu jsou k dispozici zde