13. 5. 2019

U příležitosti jubilejního 30. ročníku Tmavomodrého festivalu TyfloCentrum Brno, o. p. s. připravilo konferenci „Od kolébky po aktivní stáří“.

Konference se koná 17. 5. 2019, od 9 hodin v Digitáriu Hvězdárny a planetária Brno.

Konference je určena pro pracovníky z oblasti sociálních služeb, školství, služeb zaměstnanosti, zdravotnictví, volného času, samosprávy, ale i zájemce z řad zainteresované veřejnosti. Představeny budou organizace poskytující služby pro osoby se zrakovým postižením v Jihomoravském kraji a možnosti spolupráce a zkvalitňování systému péče o ně.
Program je ve formátu PDF k dispozici zde.