20. 10. 2014
Středisko Teiresiás pořádá seminář k výuce angličtiny pro žáky a studenty se sluchovým postižením. Akce se uskuteční

v pátek 7. listopadu 2014 od 10.00 do 17.30

v prostorách Střediska na Komenského náměstí 2 v Brně (místnost S3). Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, přihlaste se prosím emailem na adrese foniokova@teiresias.muni.cz, nejlépe do 30. října.

Seminář proběhne v rámci projektu OP VK (Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (akronym ExpIn, CZ.1.07/2.2.00/29.0010) a účast na něm je bezplatná. Jazykem semináře bude angličtina. Bude zajištěno tlumočení z a do amerického znakového jazyka a přepis v reálném čase v angličtině. Podrobný program naleznete zde.