23. 4. 2015
Organizace INEX ­ Sdružení dobrovolných aktivit zprostředkovává možnost vycestovat na různě dlouhé pracovní pobyty do řady evropských zemí. Nyní se nabídka rozšiřuje o pobyty přístupné účastníkům s postižením. Základní nabídku pobytů v Británii, Francii, Irsku, Německu, Rakousku, Holandsku a dalších naleznete na stránce http://inexsda.cz/cs/clanek/w4all.

Financování účasti je možné kombinací evropské dotace a dalších zdrojů. Většinou se předpokládá spoluúčast samotného dobrovolníka, ale není to podmínkou. Záleží vždy na podmínkách konkrétního projektu, na který se účastník hlásí, možnostech samotného dobrovolník a možnostech INEX­SDA.

S dotazy se obracejte nejlépe přímo na INEX­SDA (info@inexsda.cz, tel: 604 269 685), případně na Viktora Pioreckého ze střediska Teiresiás (piorecky@teiresias.muni.cz, 604 291 929).