14. 10. 2015

Ve dnech 10.–12. listopadu 2015 se koná na PdF MU v Brně Konference "Škola, kde jsem člověkem". V rámci konference  proběhne ve čtvrtek 12.11. přednáška a workshop pod vedením Mag. Martiny Rumler, která učí bilingvální metodou (německý jazyk a rakouský znakový jazyk) v malotřídní škole ve Vídni, kde jsou inkludovány neslyšící děti a děti s narušením sluchového vnímání. 

Svůj zájem a popř. i potřebu zajištění tlumočení českého znakového jazyka (přednáška bude v německém jazyce tlumočeném do češtiny) potvrďte e-mailem na adresu remsova@ped.muni.cz. Pro studenty je dílna bezplatná, pro pedagogy činí poplatek 200 Kč.
 


Jsem odlišný – Ty také

Workshop a přednáška s Martinou Rumler

V přednášce lektorka představí reformě-pedagogické přístupy a praxi malotřídní vídeňské školy, kde působí a kde jsou integrovány neslyšící děti a děti s narušením sluchového vnímání: vzdělávání v malotřídní škole, bilingvální vzdělávání, lekce s neslyšícími dětmi a dětmi s narušením sluchového vnímání. Ve workshopu lektorka představí metody dramatické výchovy a improvizačního divadla jako formu sociálního učení k tématům respektování, tolerance a sebeúcty, které užívá se svými žáky.

Martina Rumler je učitelkou na prvním stupni ZŠ Pfeilgasse v 8. okrese ve Vídni. Na vyšší odborné pedagogické škole ve Vídni vyučuje a přednáší pro učitele v dalším vzdělávání dramatickou výchovu, improvizační divadlo, divadelní pedagogiku a sociální učení. Již několik let působí jako třídní učitelka malotřídky s dětmi od 5 do 11 let. Její třída je spojena s žáky malotřídky tzv. "Nové školy" ve věku od 10 do 15 let, kteří sídlí společně s nimi v jedné budově. Škola pracuje metodami reformní pedagogiky a již tři roky ji navštěvují neslyšící žáci a žáci s narušením sluchového vnímání, kteří jsou zde v integraci. Škola vzdělává bilingvně (využívá se znakový jazyk).