22. 9. 2016

Skandinávský dům zve na zahájení výstavy komiksu Isaac v úzkých spojené s besedou Na vlastní kůži, jež proběhnou ve čtvrtek 29. 9. 2016 v Moravské zemské knihovně v Brně.

Isaac v úzkých umělecky zpracovává téma duševních problémů u mladých lidí. Záměrem komiksu je mimo jiné ukázat, že na konci každé temné cesty je světlo a že se svými úzkostmi nemusí být člověk ponechán sám sobě napospas.

Komiks Adriana Malmgrena vznikl v rámci 24hodinového školního projektu na Komiksové škole v Malmö a částečně zrcadlí autorovu vlastní zkušenost. Adrian Malmgren patří ke skupině mladých progresivních švédských tvůrců komiksu, kteří nastavují zrcadlo současné společnosti a jejím problémům.

Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 29. 9. od 16 hodin ve foyer Moravské zemské knihovny v Brně. Komiks zde osobně představí jeho překladatelka Anežka Chrudinová ze Skandinávského domu. Po otevření výstavy bude následovat beseda o autentických zkušenostech s duševními problémy se členy Sdružení Práh. Beseda začne v 17 hodin ve videokonferenčním sále ve 4. patře knihovny.

Výstava se koná díky spolupráci Sdružení Práh, Moravské zemské knihovny a brněnské pobočky Skandinávského domu. Výstavu bude možné zhlédnout od 29. 9. do 29. 10. 2016 v rámci běžného provozu knihovny.

Pozvánky na obě akce jsou ke stažení k dispozici zde a zde.