27. 10. 2016

Mapy.cz dnes zpřístupnily internetovou mapu Slovenské republiky pro nevidomé. Takzvané haptické mapy jsou výsledkem unikátní technologie, která generuje podklady pro hmatové mapy na základě map vizuálních. Mapový portál na ní spolupracuje s univerzitními středisky ELSA Českého vysokého učení technického v Praze a Teiresiás Masarykovy univerzity. Haptická mapa Slovenska je k dispozici v přibližném měřítku 1:1200, stejně tak jako mapa České republiky.
 


Na jaře roku 2014 byla společným úsilím společnosti Seznam.cz, Střediska ELSA Českého vysokého učení technického v Praze a Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity rozšířena webová platforma Mapy.cz o modul umožňující převod běžných internetových map České republiky na mapy s hmatným reliéfem tak, aby je mohli využívat i nevidomí uživatelé. Nyní — symbolicky od 28. října — bude tatáž platforma umožňovat generování map pro další region, a to Slovenskou republiku.

Služba hapticke.mapy.cz je založena na unikátní technologii generování podkladů pro hmatové mapy na základě map vizuálních. Vybraný mapový podklad je v souladu se zásadami hmatového vnímání konvertován do grafického dokumentu optimalizovaného pro technologie využívající takzvaný mikrokapslový papír. Na jeho svrchní vrstvu citlivou na teplo se předloha na běžné tiskárně natiskne a ve speciálním zařízení pomocí infračervené lampy zahřeje. Tím potištěné kontury a plochy nabudou na objemu, vystoupí nad povrch papíru a vytvoří hladký, dobře hmatný reliéf.

Aktuálně žije v České republice na 100 tisíc lidí se zrakovou vadou, z toho zhruba 18 tisíc s těžkou vadou zraku. Pro tuto cílovou skupinu uživatelů se tímto rozšiřuje ve světě ojedinělá možnost získání hmatově přístupné mapy libovolného území v rámci České a Slovenské republiky, přičemž výroba mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá maximálně několik minut.

Spolu s rozšířením dostupných map o území Slovenské republiky dochází zároveň ke sjednocení zobrazení s běžnými mapami na portálu Mapy.cz. Tím se současně drobně mění měřítko haptických map. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti 250 × 350 m v přibližném měřítku 1:1200. Označení mapových listů se mění především s výhledem na rozšiřování zobrazeného území, se kterým se počítá v budoucnu. Stejně tak se počítá s rozšířením nabídky o přehledné mapy menších měřítek.