9. 5. 2017

Tři roky od svého spuštění nabízejí haptické mapy od společnosti Seznam.cz další měřítka. Vybrat je možné ze tří různých úrovní detailů zobrazených informací na jeden vytištěný list hmatové mapy. Nově se tak nevidomým nabízí možnost snadno získat například správnou představu o poloze jednotlivých sídel a spojení mezi nimi. A to vše pro Českou i Slovenskou republiku. Na projektu se podílí univerzitní pracoviště Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA při ČVUT v Praze.

Haptické mapy jsou provozovány již třetím rokem. Loni k mapám České republiky přidaly Mapy.cz i podklady k tisku hmatových map Slovenska. Doposud si však mohli nevidomí nechat vytisknout mapy v měřítku 1:1 200, které je hodně podrobné. Zobrazuje uliční síť, která je vhodná pro orientaci ve městě, na zobrazení celé republiky byste potřebovali vytisknout na tisíc listů A4. Nově je toto podrobné měřítko na stránkách hapticke.mapy.cz označováno jako „velké“ a jsou k němu přidána další dvě. Střední měřítko (1:37 000) pak na jednom vytištěném listu zobrazuje území o rozměru 7,5 × 10,5 km. Tato mapa je pak vhodná pro lepší orientaci a zobrazení poloh obcí nebo vodních toků, silnic, dálnic, železnic. Přehledná mapa malého měřítka (1 : 300 000) pak zobrazuje území o rozloze 60 × 85 km a najít se na ní dají větší města, silnice 1. třídy, dálnice či železnice.