Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás

6. 9. 2016Srdečně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás, jehož hlavní program se bude odehrávat 15. září 2016 od 10 do 14 hodin v prostorách Střediska (Komenského nám. 2, Brno). Akce je primárně určena pro zájemce o studium na Masarykově univerzitě, vítáni jsou ovšem všichni, koho servis pro studenty s postižením na Masarykově univerzitě zajímá.
Budete-li k nám mířit, prosím zaregistrujte se na webu openday.muni.cz (na stránce úplně dole).

Program

10.00—11.00

Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením — představení aktivit Střediska Teiresiás:

 • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
 • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
 • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
 • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
 • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
 • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
 • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)

Kde?

podle počtu účastníků buď místnost 107, nebo tzv. galerie Střediska Teiresiás (vše v 1. nadzemním podlaží)

11.00, 12.00, 13.00

Komentované prohlídky klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií:

 1. Studijní oddělení — prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení atd.
 2. Oddělení speciální výpočetní techniky — ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
 3. Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky — prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.

Doba trvání zhruba 30 minut.

Kde?

V prostorách Střediska Teiresiás (navigace bude na místě).

11.30, 12.30, 13.30

Možnost seznámit se s prací se speciálními aplikacemi vyvíjenými na Masarykově univerzitě pro potřeby studentů se zdravotním postižením:

 1. Hybridní knihy — multimediální formát učebních materiálů umožňující sledovat obsah v podobě textu, zvukového záznamu, příp. videonahrávky překladu do znakového jazyka
 2. Matematika pro nevidomé — ukázka speciálních programů umožňujících nevidomým práci s matematickými výrazy v elektronické podobě
 3. Virtuální průvodce budovami MU — aplikace monitorující fyzickou přístupnost budov univerzity

Doba trvání zhruba 20 minut.

Kde?

V prostorách Střediska Teiresiás (navigace bude na místě)

jen v případě pěkného počasí: 13.00, 13.30

Možnost vyzkoušet si sportovní vybavení pro studenty s pohybovým a zrakovým postižením — jízda na tandemech a handbicích.

Kde?

Před budovou