6. 9. 2016Srdečně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří ve Středisku Teiresiás, jehož hlavní program se bude odehrávat 15. září 2016 od 10 do 14 hodin v prostorách Střediska (Komenského nám. 2, Brno). Akce je primárně určena pro zájemce o studium na Masarykově univerzitě, vítáni jsou ovšem všichni, koho servis pro studenty s postižením na Masarykově univerzitě zajímá.
Budete-li k nám mířit, prosím zaregistrujte se na webu openday.muni.cz (na stránce úplně dole).

Program

10.00—11.00

Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením — představení aktivit Střediska Teiresiás:

 • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
 • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
 • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
 • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
 • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
 • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
 • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)

Kde?

podle počtu účastníků buď místnost 107, nebo tzv. galerie Střediska Teiresiás (vše v 1. nadzemním podlaží)

11.00, 12.00, 13.00

Komentované prohlídky klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií:

 1. Studijní oddělení — prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení atd.
 2. Oddělení speciální výpočetní techniky — ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
 3. Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky — prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.

Doba trvání zhruba 30 minut.

Kde?

V prostorách Střediska Teiresiás (navigace bude na místě).

11.30, 12.30, 13.30

Možnost seznámit se s prací se speciálními aplikacemi vyvíjenými na Masarykově univerzitě pro potřeby studentů se zdravotním postižením:

 1. Hybridní knihy — multimediální formát učebních materiálů umožňující sledovat obsah v podobě textu, zvukového záznamu, příp. videonahrávky překladu do znakového jazyka
 2. Matematika pro nevidomé — ukázka speciálních programů umožňujících nevidomým práci s matematickými výrazy v elektronické podobě
 3. Virtuální průvodce budovami MU — aplikace monitorující fyzickou přístupnost budov univerzity

Doba trvání zhruba 20 minut.

Kde?

V prostorách Střediska Teiresiás (navigace bude na místě)

jen v případě pěkného počasí: 13.00, 13.30

Možnost vyzkoušet si sportovní vybavení pro studenty s pohybovým a zrakovým postižením — jízda na tandemech a handbicích.

Kde?

Před budovou