6. 9. 2018

Pracovníci Střediska Teiresiás si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 14. září 2018 v prostorách Střediska Teiresiás (Brno, Komenského nám. 2, 1. nadzemní podlaží – navigace bude na místě).

Předpokládaný program je určen jak případným uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, jejich asistentům a speciálním pedagogům, tak pracovníkům analogických pracovišť na vysokých školách či dalším zájemcům.

Budeme rádi, dáte-li nám o své účasti vědět předem. Pro registraci můžete využít formuláře na webové stránce https://openday.muni.cz/ – dole (akce ve Středisku Teiresiás je součástí celouniverzitního Speciálního dne otevřených dveří).

Podrobný program

1. blok (od 9 do 11 hodin)

 • od 9.00 do 9.30: Společný úvod: Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením – představení aktivit Střediska Teiresiás:
  • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
  • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
  • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
  • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
  • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
  • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
  • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)
 • od 9.30 do 11 hodin: Možnost komentovaných prohlídek klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií:
 1. Studijní oddělení – prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení, diagnostiky specifických poruch učení atd.
 2. Oddělení speciální výpočetní techniky – ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
 3. Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky – prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.

Doba trvání každého bloku zhruba 30 minut.

2. blok (od 11.30 do 13.30)

 • od 11.30 do 13.30: Společný úvod: Studium na Masarykově univerzitě se zdravotním postižením — představení aktivit Střediska Teiresiás:
  • adaptace studijních plánů s ohledem na zdravotní postižení
  • digitalizace a příprava studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
  • technické zázemí nabízené studentům i vyučujícím MU
  • tlumočnický a přepisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením
  • diagnostika a kompenzační strategie specifických poruch učení
  • sportovní aktivity pro studenty se zdravotním postižením
  • organizace národních i mezinárodních akcí pro studenty s postižením (workshopy ICT, International Camp on Communication and Computers, Summer University aj.)
 • od 12.00 do 13.30 hodin: Možnost komentovaných prohlídek klíčových součástí pracoviště a praktické ukázky využití speciálních technologií:
 1. Studijní oddělení – prezentace organizace studia pro studenty se zdravotním postižením, možností adaptací studia, přijímacího řízení, diagnostiky specifických poruch učení atd.
 2. Oddělení speciální výpočetní techniky – ukázky speciálních výpočetních technologií a aplikací: odečítače obrazovky, software pro distribuci přepisu mluvené řeči (Polygraf), slovník znakového jazyka, prohlídka nahrávacích studií pro pořizování audionahrávek a videonáhrávek ve znakovém jazyce
 3. Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky – prohlídka hmatového fondu (učebnice, mapy, aj.), prohlídka tiskařského zázemí s ukázkami tisku na tiskárnách bodového písma, hmatové grafiky, příklady adaptací studijních materiálů a testů aj.

Doba trvání každého bloku zhruba 30 minut.

V případě pěkného počasí: v 10.30 a ve 13.00

Možnost vyzkoušet si sportovní vybavení pro studenty s pohybovým a zrakovým postižením – jízda na tandemech a handbicích.

Doprava, aneb Jak se k nám dostanete

Rámcové informace najdete zde.

Bezbariérový vchod je jak z Komenského náměstí, tak z ulice Údolní, případně z parkoviště za budovou, vjezd na parkoviště je z Údolní ulice – na tomto parkovišti budou k dispozici pouze parkovací místa pro osoby s pohybovým postižením (dvě místa), další parkovací možnosti v bezprostředním okolí budovy jsou spíše omezené, doporučujeme využít blízkých parkovacích domů (Domini park, u Janáčkova divadla, Rozmarýn apod.).