Teiresiás 10/10

Realizace výstavy: 1. března až 30. června 2011
Koncepce výstavy: Ilja Rajdová, Karolína Stehlíková

Výstava fotografií mapující deset let provozu, služeb a úspěchů Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky.