Ledové ostrovy

Realizace výstavy: 28. května až 30. září 2009
Autor vystavených děl: Miroslav Panský
Koncepce výstavy: Ilja Rajdová, Karolína Stehlíková

Fotografie vznikly v roce 2008 v průběhu výpravy Island – země ohně a ledu 2008, které se Miroslav Panský účastnil. Výpravu pořádala Pedagogická fakulta MU a jejími členy byli pracovníci Pedagogické a Přírodovědecké fakulty MU a studenti Katedry geografie PdF MU. Více informací o této výpravě a o okolnostech vzniku fotografií jste se mohli dozvědět i z prezentace, která byla součástí vernisáže.

Úvodní panel
Tisková zpráva
Pozvánka