Doteky tvaru

Realizace výstavy: 22. října až 19. prosince 2008
Koncepce výstavy: Michaela Hanousková, Ilja Rajdová, Karolína Stehlíková

Výstava Doteky tvaru představila pozoruhodnou kolekci hmatových objektů, které ve středisku Teiresiás vznikají pro potřeby nevidomých studentů MU. Součástí expozice byly trojrozměrné modely vznikající při adaptacích některých obrazově pojatých částí testů studijních předpokladů (vstupní test pro zájemce o studium na MU), hmatové mapy a další taktilní učební pomůcky. Vystavena byla také hmatová knižní produkce střediska Teiresiás včetně tisků obsahujících hmatovou grafiku (např. odborné publikace Souhvězdí pro nevidomé, Fyzika pro gymnázia nebo Volební geografie). Výstavu doplnily stylizované fotografie Michaely Hanouskové, která již několik let dokumentuje hmatové artefakty vznikající pro potřeby studentů s postižením.

Katalog výstavy – pdf verze
Úvodní panel
Tisková zpráva
Pozvánka