Čím je Středisko Teiresiás

Komu jsou služby určeny především

Studentům Masarykovy univerzity

 • s postižením smyslovým: zrakovým, sluchovým,
 • s postižením pohybovým,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s psychickými obtížemi,
 • s poruchami autistického spektra,
 • s chronickým onemocněním;

Vyučujícím a zaměstnancům Masarykovy univerzity

 • buď s výše uvedeným postižením,
 • nebo těm, kteří výuku studentů s postižením jakýmkoliv způsobem zajišťují;

Neakademické veřejnosti

 • ať už s postižením, 
 • nebo těm, jichž se vzdělávání žáků a studentů s postižením dotýká;

Akademickým a neakademickým institucím

 • zajišťujícím vzdělávání žáků a studentů s postižením,
 • zajišťujícím smyslovou a fyzickou přístupnost veřejně přístupných akcí a veřejných prostor.

Co můžeme nabídnout

 • Výukové centrum s rozsáhlou výukou – zajišťuje kurzy doplňující nebo nahrazující řádnou výuku a kurzy celoživotního vzdělávání; všechny kurzy probíhají ve výukových prostorách MU určených studentům s postižením; účastníci z řad studentů celoživotního vzdělávání používají stejné technologické vybavení a studijní materiály jako řádní studenti univerzity.
 • Samostatné celouniverzitní studijní oddělení, které organizačně zajišťuje průběh studia postižených studentů.
 • Poradenské a metodické zázemí pro středoškolské studenty i vyučující.
 • Výzkumné pracoviště s vývojem vlastních technologických řešení.
 • Partnerství institucím celonárodního dosahu (Scio, CERMAT) spolupracující na adaptacích studijních či testových materiálů pro studenty s postižením.
 • Brailleské vydavatelství a celostátní digitální vysokoškolskou knihovnu.
 • Tlumočnické a přepisovatelské centrum.
 • Dispečink osobních asistencí.
Číst dál