Kdo byl Teiresiás


Bájný řecký věštec Teiresiás byl slepý. Už antičtí autoři znali různé historky o tom, jak přišel o zrak, ale protože se navzájem lišily, je z toho zřejmé, že důvod nebyl na jeho slepotě tím podstatným. Jádro oněch historií bylo takové, že Teiresiás viděl a znal až příliš mnoho...

Ostatně Teiresiás viděl a znal víc než kdo jiný, i poté co oslepl. Byl nejváženějším z řeckých věštců, a králové se ucházeli o jeho radu. Díky známému dramatu Sofokleově se tím nejslavnějším z mocných, kteří se v nouzi obrátili o radu k Teiresiovi, stal thébský král Oidipús. Jeho slova si zakladatelé střediska Teiresiás vzali jako motto:

ὦ πάντα νομῶν Τειρεσία, διδακτά τε
ἄρρητά τ' οὐράνιά τε καὶ χθονοστιβῆ,
πόλιν μέν, εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ' ὅμως...
...ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν· ἄνδρα δ' ὠφελεῖν ἀφ' ὧν
ἔχοι τε καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων.
(Sof. Král Oidipús, 300–303, 314n.)

Ó Teiresio, zkoumáš věci zjevné
i tajné, na nebi, i na zemi;
a nevidíš-li, přece jasně víš...
...jsme v rukou tvých; a nejkrásnější úkol
je prospívat, jak a pokud lze.

(překlad F. Stiebitze)