Our services

Pro rychlou orientaci nabízíme základní přehled služeb a servisních opatření, které garantuje Středisko Teiresiás ve vztahu ke studentům (příp. zaměstnancům) Masarykovy univerzity s postižením a jejich vyučujícím, v případě zájmu a kapacity i k akademické či neakademické veřejnosti mimo MU. Neuvádíme služby, na které vzniká studentovi, příp. akademickému pracovníkovi MU právo automaticky v souvislosti se samotným statutem studenta/zaměstnance.

Services for MU students with disabilities

Study guidance, interpreting and speech-to-text service, service at university library, technical service and personal assistence.

More

Services for MU academic staff without disabilities

Organizational, technical and technological support, conversion of study material to a format accessible to students with dissabilities, possibility to arrange individual tuition.

More

Services for academic and non-academic public outside of MU

Didactic help and information service.

More

Services for academic and non-academic institutions

Adaptation of study material (digital as well as tactile), production of tactile orientation signs, production of tactile orientation maps.

More