Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


Detaily projektu


1. Identifikace operačního programu a výzvy

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Název priority: Rozvoj celoživotního učení

Číslo priority: 3.3

Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

Číslo opatření: 3.3.1

Program podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo programu podpory: 15.A

Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Číslo výzvy: 01

Oblast zásahu: Rozvoj vzdělávaní a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)


2. Identifikace projektu

Název projektu: Integrační modul sekundárního vzdělávání smyslově postižených

Zkrácený název: IMoSeSP

Název projektu anglicky: Integrative module of secondary education for sensorially disabled persons

Datum zahájení projektu: 25. 11. 2005

Předpokládané datum ukončení projektu: 21. 11. 2007


3. Stručný obsah projektu:

Projekt vytvořil modul informaticko-technologických služeb pro studenty středních škol se smyslovým handicapem nepostihujícím intelektuální a mentální kapacitu, který doplňuje aktuálně využívané metody zejména v oblasti odborné práce zrakově postižených založené na symbolických záznamech nebo grafice a odborné kompetence sluchově postižených v oblasti státního a anglického jazyka a předmětů založených na abstraktním myšlení. Zlepšuje tak připravenost těchto studentu k integraci do terciárního vzdělávání. Součástí modulu je definice nezbytných standardů pro komunikaci s osobami se specifickými nároky tak, aby bylo možné se při terciárním vzdělávání opřít o jisté obecné principy při zachování individuálního přístupu ke každému specificky komunikujícímu studentovi.
 

 

E-mail
Karel Sobol, duben 2006

Valid HTML 4.01!