Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


Kurzy


Kurzy pro zrakově postižené

Osnovy kurzů jsou vypracovány na základě zkušeností středoškolských a vysokoškolských učitelů, kteří od roku 2000 pracují se stovkou nevidomých a slabozrakých studentů na všech fakultách MU a pomáhají jim zopakovat si středoškolskou látku a splnit studijní úkoly, které klade vysoká škola. Můžeme proto nabídnout práci nad těmi tématy, k jejichž probrání a náležitému pochopení není v běžné praxi středních škol dostatek času. Kurzy jsou určeny pro studenty 4. středních škol.

Kurzy jsou hrazeny z projektu Evropského sociálního fondu, jsou tedy pro účastníky zdarma. Výuka ve školním roce 2006/07 začala počátkem listopadu 2006 a trvala až do konce června 2007.

Kurzy jsou vedeny formou e-learningu, chatu a přímé výuky ve středisku Teiresiás v Brně, každý pátek od 16 do 19 hodin po 2 modulech, které se každý týden střídají. Nabízíme 3 moduly; je možné se přihlásit na všechny, nebo jen na některé z nich:

Ke každému modulu je k dispozici kromě e-learningového materiálu vystaveného online dále elektronický studijní materiál upravený pro četbu na screen-readeru (Jaws, Window-Eyes, WinMonitor) a studijní materiály tištěné v Brailleově písmu vydané Masarykovou univerzitou.E-mail
Karel Sobol, duben 2006