Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


Publicita


 1. Pořad Xeni, Rádio Student, Brno, 10. 12. 2005
  Foto Stáhnout záznam (mp3, vel. 14,9 MB)
 2. STEHLÍKOVÁ, K. E-learningové kurzy pro smyslově postižené studenty. In: muni.cz, 13. 12. 2005 Foto http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&
  task=view&id=180&Itemid=89
 3. 10th International Colloquium on Computers Helping People Foto Johann-Kepler Universität Linz 7.-11. 7. 2006
  Více informací a fotografií najdete zde.
 4. Mezinárodní konference Nevidomí mezi námi 2006 Foto Tyflocentrum ČR, o.p.s., Karviná 4. září 2006
  Více informací najdete na adrese http://www.tyflocentrum.euweb.cz/konference_2006.htm
 5. Možnosti využití e-learningu ve vzdělávání neslyšících, 31. 10. 2006 Foto Seminář v rámci projektu Tiché vzdělávání financovaného ESF Praha
  Více informací najdete na adrese http://www.frpsp.cz/tiche-vzdelavani/aktuality.php#33
 6. Setkání neslyšících pedagogů Foto II. Medzinárodný festival humoru komunity nepočujúcich
  Bratislava 16.-19. 11. 2006
  Více informací a fotografií najdete zde.
 7. PEŇÁZ, P. S handicapem na MU. In: muni.cz, 27. 11. 2006 Foto Více informací najdete na adrese http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&
  task=view&id=573&Itemid=92
 8. Prezentace modulů pro Speciální střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí Foto Valašské Meziříčí, 13. 12. 2006
 9. Televizní klub neslyšících Foto Česká televize 14. 12. 2006
  Záznam je možné shlédnout na stránkách ČT
 10. Prezentace modulů pro Střední školu pro sluchově postižené a odborné učiliště v Brně FotoBrno, 5. 1. 2007
 11. Prezentace modulů pro Střední zdravotnickou školu pro sluchově postižené v Praze a Gymnázium pro sluchově postiženou mládež v Praze Foto Praha, 15. 1. 2007
 12. Prezentace modulů pro Střední pedagogickou školu pro sluchově postižené v Hradci Králové Foto Hradec Králové, 16. 1. 2007
 13. 2. ročník mezinárodní konference EMTECH Přednáškový sál konference EMTECH ČVUT Praha, 6. března 2007 (prezentoval P. Peňáz)
  Více informací na adrese http://emtech.cvut.cz/cz/konference/
 14. 8. mezinárodní konference k problematice osob se spec. potřebami Budova Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 20.-21. března 2007 (prezentoval P. Peňáz – S. Ondra – O. Nečas)
  Více informací na adrese http://ksp.upol.cz/cz/konference/archiv/index.html
 15. Celostátní setkání učitelů češtiny pro neslyšící Záběr z diskuse setkání učitelů češtinyStředisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, 11. června 2007
 16. Vivat vita – Dny zdravotně postižených 2007 Stánek Masarykovy univerzity na Vivat Vita Výstaviště Flora, Olomouc 14.-16. června 2007
  Více informací na adrese http://www.flora-ol.cz/view.php?cisloclanku=2007050002
 17. 15th World Congress of the World Federation of the Deaf Záběr z přednáškového sálu Madrid, 16.-22. července 2007 (prezentoval P. Peňáz)
  Více informací na adrese http://www.wfdcongress.org/eng/version_text.php
 18. 14th International Camp on Communication and Computers 2007 Záběr z pracovního semináře ICC 2007 ICC Association Linz, Helsinki, srpen 2007 (prezentoval S. Ondra, L. Másilko, K. Bicanová)
  Více informací na adrese http://www.icc-camp.info/index.php?id=icc07

 


E-mail
Karel Sobol, duben 2006