Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


Kurzy


Kurzy pro sluchově postižené

Osnovy jsou vypracovány na základě zkušeností středoškolských a vysokoškolských učitelů, kteří od roku 2003 pracují s desítkami neslyšících a nedoslýchavých studentů na všech fakultách MU a pomáhají jim zopakovat si středoškolskou látku a splnit studijní úkoly, které klade vysoká škola. Můžeme proto nabídnout práci nad těmi tématy, k jejichž probrání a náležitému pochopení není v běžné praxi středních škol dostatek času. Kurzy jsou určeny pro studenty 4. a 5. ročníků středních škol. Lektory kurzů jsou slyšící i neslyšící, v případě slyšících jsou zajištěni tlumočníci českého znakového jazyka.

Kurzy jsou hrazeny z projektu Evropského sociálního fondu, jsou tedy pro účastníky zdarma. Výuka ve školním roce 2006/07 začala počátkem listopadu 2006 a trvala až do konce června 2007.

Kurzy jsou vedeny formou e-learningu, chatu a přímé výuky ve středisku Teiresiás v Brně, každý pátek od 16 do 19 hodin po 2 modulech, které se každý týden střídají. Nabízíme 4 moduly; je možné se přihlásit na všechny, nebo jen na některé z nich:

Přihlášku na kurz můžete poslat poštou nebo elektronicky na http://www.teiresias.muni.cz/kurzy

Případné dotazy posílejte na e-mail : sklenak@ics.muni.cz nebo kastnerova@ics.muni.cz

Znění této stránky je přeloženo do ČZJ a uloženo jako videozáznam, který si můžete přehrát zde.

Pro bezproblémové přehrání je nutné mít nainstalovaný kodek, který najdete na stránce http://www.slunecnice.cz/product/Allin1/download.html

Instalace kodeku je jednoduchá, všechny kroky potvrďte tlačítkem Další.
E-mail
Karel Sobol, duben 2006