Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


Technologická podpora


Technologická podpora pro sluchově postižené
(A) Terminologický slovník ČZJ

Hlavními překážkami tlumočnictví pro SP jsou:

  1. nedostatek odborně způsobilých tlumočníků,
  2. neochota vyučujícího ke spolupráci s tlumočníkem,
  3. nedostatečná terminologická vybavenost ČZJ v příslušném oboru.
K řešení třetí překážky přispěje rozvoj znakové slovní zásoby navazující na stávající projekty v oblasti terminologie IT (Leonardo for Deaf, UP Olomouc, UK Praha, UJEP).

Technologická podpora pro sluchově postižené
(B) Hlasová analýza

Hlavními překážkami tlumočnictví pro SP jsou:

  1. nedostatek odborně způsobilých tlumočníků,
  2. neochota vyučujícího ke spolupráci s tlumočníkem,
  3. nedostatečná terminologická vybavenost ČZJ v příslušném oboru.

K řešení prvních dvou překážek budou implementovány dvě technologie:

  • e-learning (viz dále kurzy jako samostatné aktivity)
  • rozpoznávání spontánní řeči s velkou slovní zásobou pro vizualizaci českého mluveného textu nahrazující artikulačního tlumočníka nebo zapisovatele ve výuce.

Technologická podpora pro zrakově postižené
Práce se symbolikou na hmatovém displeji

Pokud jde o zrakově postižené, ve vědních oborech využívajících symboliky a schématické grafiky je hlavní překážkou nefunkčnost, resp. nedostatečnost hlasových výstupů. K řešení této překážky nabídne projektovaný modul aplikaci umožňující práci se symbolikou na hmatovém displeji.

 


E-mail
Karel Sobol, duben 2006