Logo ESF Logo EU Logo MŠMT Logo ČR
Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


O projektu


Středisko Teiresiás, které zajišťuje pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě, připravilo díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy projekt určený žákům středních škol s těžkým postižením zraku nebo sluchu. Cílem projektu je nabídnout e-learningové kurzy v hlavních vyučovacích předmětech:
  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • matematika
  • výpočetní technika
Účelem kurzů je zopakovat, procvičit a prohloubit znalosti v těch oblastech, kde běžné školní osnovy nedávají učitelům ani jejich asistentům dostatek času a možností zvládnout se žáky, kteří nemohou pracovat zrakem nebo sluchem, látku tak, aby obstáli v konkurenci se svými kolegy bez postižení a aby uspěli v přijímacím řízení na vysoké školy a především během budoucího vysokoškolského studia.

Více o projektu se dozvíte zde.

Na projektu se dále podílejí pracovníci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které spolu s Erudis, o.p.s., řeší otázky testování studijních výsledků v případě žáků se smyslovým postižením, Speciálního pedagogického centra v Hradci Králové, kteří zajišťují kontakt s žáky a studenty, Cyrilometodějské gymnázium a střední pedagogická škola jako zástupce integrujících škol a Speciální školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí jako zástupce speciálních škol.
 

Více o partnerech se dozvíte zde.


 

E-mail
Karel Sobol, duben 2006

Valid HTML 4.01! Valid CSS!