Obsah

Knihovna videomateriálů online

Partneři:

Hlavními partnery Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity jsou:Cíl:

V návaznosti na stávající technologii hybridní knihy (bližší specifikaci viz http://www.teiresias.muni.cz/h_knihy/), která je určena studentům se zrakovým postižením, bude navržen modul knihy ve znakovém jazyce, tj. multimediální publikace kombinující elektronický text s videonahrávkou jeho překladu do znakového jazyka, doplněná komplexním navigačním aparátem pro práci s knihou a pohyb ve struktuře dokumentu. Tento modul hybridní knihy bude využit při vydávání klíčových publikací sloužících k výuce českého znakového jazyka v zájmu zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků vysokých škol, a dále jako didaktická inovace ve výuce běžných předmětů pro mluvčí ČZJ (čeština, angličtina, matematika, informatika).

Technickou specifikaci viz zde.

Demo verze připravované hybridní knihy naleznete k náhledu zde.

nahoru