Hybridní knihy on-line

Co je hybridní kniha

Hybridní kniha je multimediální publikace kombinující elektronický text s jeho zvukovou nahrávkou, doplněná komplexním navigačním aparátem. Uživatel má několik možností přístupu k obsahu hybridní publikace – od simulace zvukové knihy přes plně synchronizované procházení, při němž se společně posouvá jak textový, tak zvukový kurzor, až po "hybridní" čtení, kdy lze libovolně přepínat mezi zvukovou a textovou složkou při zachování úplné synchronizace.

Aplikace vznikla ve spolupráci Střediska Teiresiás a Fakulty informatiky MU v Brně s grantovou podporou Fondu rozvoje vysokých Škol MŠMT v roce 2002 v návaznosti na partnerský projekt italské a maďarské akademie věd.

V roce 2006 byla původní aplikace, jež předpokládala uložení obsahu na pevném nosiči, rozšířena o verzi umožňující práci on-line v prostředí WWW. Tato verze původní vlastnosti hybridní knihy doplňuje o prostředky dostupné na hypertextové platformě. Aplikace je vybudována na standardu HTML a JavaScript a je optimalizována pro MS Internet Explorer verze 6 a 7, Mozilla Firefox 2 a vyšší.

Podmínky přístupu k hybridním knihám

Přístup k hybridním knihám on-line je určován stejnými podmínkami jako přístup k ostatním elektronickým dokumentům nabízeným prostřednictvím knihovních služeb Střediska Teiresiás. Ke knihám označeným symbolem klíče tak mají přístup pouze registrovaní čtenáři digitální sekce Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky (podmínky registrace do knihovny naleznete také zde), neoznačené publikace jsou přístupné veřejně.

Zdvořile žádáme, aby se na nás se žádostí o přístup k "uzamčeným" publikacím neobraceli zájemci, kteří nesplňují uvedené podmínky registrace. S autorskoprávních důvodů jejich žádostem nejsme schopni vyhovět.

Upozornění: Tato webová aplikace je optimalizována pro Microsoft Internet Explorer verze 6 a vyšší, Mozilla Firefox verze 2 a vyšší. Plná funkčnost v ostatních prohlížečích není zaručena.
Webová verze hybridní knihy nevyžaduje instalaci žádných dalších aplikací – její správná funkce je zaručena prostředky systému Windows a příslušným nastavením aplikace Internet Explorer.

TOPlist