Obsah

Aktuality

(Středisko Teiresiás, 15. 7. 2012)

Hlavní výsledky projektu byly rovněž představeny na mezinárodní konferenci ICCHP 2012, která proběhla ve dnech 9. – 13. července 2012 v Linzi, Rakousko. Na konferenci byly předneseny následující příspěvky:

  • Hladík, Petr: The Hybrid Book – One Document for All in the Latest Development
  • Sklenák, Tomáš: Czech Sign Language – Czech Dictionary On-Line

Informace o zařazení obou příspěvku do programu je dostupná na stránkách konference. V dohledné době budou rovněž přidáy odkazy na videozáznam obou vystoupení.

ICCHP 2012 ICCHP 2012 ICCHP 2012 ICCHP 2012 ICCHP 2012

(Středisko Teiresiás, 14. 7. 2012)

O realizaci projektu byla uvědoměna též slovenská neslyšící veřejnost, a to díky reportáži věnované činnosti střediska Teiresiás a projektům zde realizovaným v Televíznom klube nepočujúcich, odvysílané dnes v 11:05 na stanici Dvojka. Reportáž je rovněž dostupná online zde.

(Středisko Teiresiás, 10. 7. 2012)

Jeden z výsledků projektu – Slovník českého znakového jazyka online – byl příjemcům pomoci představen prostřednictvím článku "Online slovník českého znakového jazyka nabídne i odbornou terminologii" v periodiku Mosty: časopis pro integraci (3/2012, s. 10), který je distribuován partnerem NRZP a určen mj. přímo cílovým skupinám projektu.

(Středisko Teiresiás, 25. 5. 2012)

Dnes byl ve středisku Teiresiás slavnostně zakončen Vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka. Úspěšným absolventům předal osvědčení ředitel Střediska dr. Peňáz. Vzdělávací program úspěšně zakončilo a podmínky pro udělení osvědčení splnilo 10 účastníků.

Vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka Vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka Vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka Vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka Vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka

(Středisko Teiresiás, 11. 5. 2012)

Ve dnech 21.–25. 5. proběhne ve středisku Teiresiás (místnost S5) závěrečný Praktický kurz pro tlumočníky znakového jazyka, na jehož konci budou úspěšným absolventům předána osvědčení o absolvování vzdělávacího programu ComIn.

(Středisko Teiresiás, 18. 3. 2012)

Jeden z hlavních výsledků projektu byl včera představen odborné veřejnosti prostřednictvím příspěvku “Hybridní kniha – nová verze kombinovaného přístupu k informacím”, předneseného na konferenci INSPO 2012 v Kongresovém centru v Praze. Autory příspěvku jsou Tomáš Gůra a Petr Hladík.

Hybridní kniha - INSPO 2012 Hybridní kniha - INSPO 2012 Hybridní kniha - INSPO 2012 Hybridní kniha - INSPO 2012 Hybridní kniha - INSPO 2012

(Středisko Teiresiás, 17. 3. 2012)

Poster s informacemi o hlavních výsledcích projektu je dnes vystaven na stánku Masarykovy univerzity na konferenci INSPO 2012, konané v Kongresovém centru v Praze.

Prezentace INSPO 2012 Prezentace INSPO 2012 Prezentace INSPO 2012 Prezentace INSPO 2012 Prezentace INSPO 2012

(Středisko Teiresiás, 10. 3. 2012)

Dne 17. března proběhne v Kongresovém centru v Praze konference INSPO 2012, věnovaná vzdělávání osob se zdravotním postižením. V rámci této konference přednesou pracovníci řešitele projektu ComIn příspěvek věnovaný hybridní knize a na stánku Masarykovy univerzity budou vystaveny postery věnované jednak této technologii, jednak Slovníku českého znakového jazyka.

(Středisko Teiresiás, 2. 3. 2012)

Partner projektu Národní rada osob se zdravotním postižením, o. s. informoval odbornou veřejnost o spolupráci na projektu prostřednictvím příspěvku “Spolupráce NRZP ČR a Masarykovy univerzity v Brně na projektu ComIn”. Příspěvek přednesla Jitka Vrchotová na mezinárodní odborné konferenci “Tranzitní program pro neslyšící”, konané pod záštitou primátora ve Velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy.

Spolupráce NRZP ČR a Masarykovy univerzity v Brně na projektu ComIn Spolupráce NRZP ČR a Masarykovy univerzity v Brně na projektu ComIn Spolupráce NRZP ČR a Masarykovy univerzity v Brně na projektu ComIn Spolupráce NRZP ČR a Masarykovy univerzity v Brně na projektu ComIn Spolupráce NRZP ČR a Masarykovy univerzity v Brně na projektu ComIn

(Středisko Teiresiás, 16. 2. 2012)

Dnes proběhl v prostorách střediska Teiresiás (učebna S5) Kurz komunikace se sluchově postiženými.

Kurz komunikace se sluchově postiženými Kurz komunikace se sluchově postiženými Kurz komunikace se sluchově postiženými Kurz komunikace se sluchově postiženými Kurz komunikace se sluchově postiženými

(Středisko Teiresiás, 31. 1. 2012)

Kurz komunikace se sluchově postiženými pro zaměstnance střediska Teiresiás se uskuteční 16. února 2012 v prostorách střediska Teiresiás (místnost S5) v čase 14:00 – 18:00 hodin.

(Středisko Teiresiás, 31. 1. 2012)

Pro jarní semestr 2012 byly v rámci Celouniverzitních studií připraveny nové oborové kurzy znakového jazyka pro studenty Masarykovy univerzity:

Výuka těchto kurzů bude probíhat v prostorách střediska Teiresiás v následujících termínech:

Výuka těchto kurzů bude probíhat v prostorách střediska Teiresiás v následujících termínech:

  • SPZJLNG: pondělí 12 – 14 hod., učebna G123.
  • SPZJINF: pondělí 15 – 17 hod., učebna S5.

Kurz znakového jazyka pro informatiky Kurz znakového jazyka pro lingvisty

(Středisko Teiresiás, 16. 1. 2012)

Dnes proběhla na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity teoretická přednáška ke kurzu Komunikace osob se sluchovým postižením (SP_KOSL).

Kurz Komunikace osob se sluchovým postižením (SP_KOSL) Kurz Komunikace osob se sluchovým postižením (SP_KOSL) Kurz Komunikace osob se sluchovým postižením (SP_KOSL) Kurz Komunikace osob se sluchovým postižením (SP_KOSL) Kurz Komunikace osob se sluchovým postižením (SP_KOSL)

(Středisko Teiresiás, 13. 12. 2011)

Účastníci Světového kongresu neslyšících, který se konal 18.–24. července 2011 v Durbanu, Jihoafrická republika, představili zájemcům své poznatky a zkušenosti z této největší akce neslyšících na světě. Beseda proběhla v místnosti S5 střediska Teiresiás.

Přednáška o účasti na Světovém kongresu neslyšících v Durbanu Přednáška o účasti na Světovém kongresu neslyšících v Durbanu Přednáška o účasti na Světovém kongresu neslyšících v Durbanu Přednáška o účasti na Světovém kongresu neslyšících v Durbanu Přednáška o účasti na Světovém kongresu neslyšících v Durbanu

(Středisko Teiresiás, 5. 12. 2011)

V úterý 13. prosince od 18 hodin se v místnosti S5 střediska Teiresiás uskuteční prezentační beseda účastníků XVI. Světového kongresu neslyšících, který proběhl 18.–24. července 2011 v Durbanu, Jihoafrická republika. Zástupci Masarykovy univerzity z řad neslyšících představí poznatky z kongresu, zprostředkují ohlasy na prezentaci výsledků projektu ComIn na tomto celosvětovém fóru a podělí se o dojmy z afrického kontinentu. Pozvánka na akci zde.

(Středisko Teiresiás, 21. 10. 2011)

Dnes byl zakončen veletrh MedicaFair/Rehaprotex, který probíhal v areálu BVV ve dnech 18.–21. října. Široká veřejnost byla v jeho rámci informována o projektu ComIn prostřednictvím informačního posteru, který byl vystaven na stánku partnera projektu Národní rady osob se zdravotním postižením.

MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex

(Středisko Teiresiás, 20. 10. 2011)

V prostorách střediska Teiresiás dnes proběhl další termín Kurzu komunikace se sluchově postiženými, který v rámci projektu ComIn realizuje občanské sdružení Trojrozměr.

Kurz komunikace Kurz komunikace Kurz komunikace Kurz komunikace Kurz komunikace

(Středisko Teiresiás, 11. 10. 2011)

Zpráva o účasti řešitele projektu na XVI. kongresu Světové federace neslyšících v Durbanu, Jihoafrická republika byla zveřejněna v časopise Mosty, č. 04/2011, 12. ročník, s. 12. Online verze k časopisu k nahlédnutí zde.

(Středisko Teiresiás, 10. 10. 2011)

Prostřednictvím článku v časopise Gong, č. 10–12/2011, ročník XXXX, str. 40–42, byla informována širší odborná veřejnost a zejména cílová skupina projektu o účasti zaměstnanců střediska Teiresiás na XVI. kongresu Světové federace neslyšících v Durbanu, Jihoafrická republika.

(Středisko Teiresiás, 6. 10. 2011)

O realizaci projektu ComIn byla dnes širší veřejnost informována prostřednictvím příspěvku "Brno jako centrum vysokoškolské inkluze – kladné i záporné stránky zájmu mladých lidí se zdravotním postižením o studium na Masarykově univerzitě", předneseného dr. Petrem Peňázem na konferenci Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením, která proběhla v prostorách Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje (Cejl 73, Brno).

Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením

(Středisko Teiresiás 29. 9. 2011)

Odeslána 5. monitorovací zpráva.

(Středisko Teiresiás 26. 9. 2011)

Oznamujeme otevření následujících kurzů výuky znakového jazyka, pořádané sdružením Trojrozměr:

Kurz komunikace se sluchově postiženými pro studenty speciální pedagogiky PdF MU

Termíny:

  • 1. sk. – úterý: 11.00 – 13.30 – p. Milič (Teiresiás, S5)
  • 2. sk. – čtvrtek: 9.55 – 11.25 – p. Klofáč (Teiresiás, S5)
  • 3. sk. – čtvrtek: 11.30 – 13.00 – p. Klofáč (Teiresiás, S5).

Úvodní schůzka pro všechny skupiny se uskuteční 5. 10. v budově Pedagogické fakulty MU.
Výuka jednotlivých skupin bude zahájena v následujícím týdnu, tedy od 11. 10.

Kurz komunikace se sluchově postiženými pro studenty ostatních oborů

Termín: pondělí 11.30 – 13.00 (Teiresiás, S5).
Výuka bude zahájena dne 11. 10.

(Středisko Teiresiás 16. 9. 2011)

Pracovní skupina pedagogů přírodovědných oborů vytvořila pracovní verzi textové části modelové kapitoly pro obor Histologie, která byla konzultována s neslyšícími studenty vybraných studijních oborů a s lingvisty MU. Textová verze modelové kapitoly (bez připravované obrazové části) je k nahlédnutí zde.

(Středisko Teiresiás 6. 9. 2011)

Dnes bylo v prostorách střediska Teiresias zakončeno Vstupní soustředění pro sluchově postižené studenty 1. ročníku, jehož se zúčastnilo celkem 20 studentů.

(Středisko Teiresiás 31. 8. 2011)

V prostorách střediska Teiresiás (místnost S5) proběhne ve dnech 2. – 6. 9. Vstupní soustředění sluchově postižených studentů 1. ročníku Masarykovy univerzity.

(Středisko Teiresiás 27. 8. 2011)

V rámci vzdělávacího programu pro tlumočníky byl dnes zakončen intenzivní týdenní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání, pořádaný Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, jehož se zúčastnilo celkem 5 účastníků vzdělávacího programu.

(Středisko Teiresiás 10. 8. 2011)

Za podpory partnera projektu NRZP o. s. byla informována širší odborná veřejnost o existenci samotného projektu a jeho základních cílů, prostřednictvím článku v jeho Výroční zprávě za rok 2010, str. 23. Konkrétní znění uveřejněného článku je dostupné na této webové adrese:
http://www.nrzp.cz/images/PDF/Vyrocni_zprava/vyrocni_zprava_2010.pdf.

(Středisko Teiresiás 27. 7. 2011)

Skupina zaměstnanců střediska Teiresiás se vrátila z XVI. světového kongresu Světové federace neslyšících, která se konala v jihoafrickém Durbanu ve dnech 18. – 24. 7. Hlavním cílem účasti čtyř neslyšících a jedné slyšící osoby za Středisko byla propagace výsledků projektu ComIn – Hybridní knihy a Slovníku znakového jazyka.

Durban 2011 Durban 2011 Durban 2011 Durban 2011 Durban 2011

(Středisko Teiresiás 17. 7. 2011)

Zaměstnanci střediska Teiresiás z řad cílových skupin projektu (4 neslyšící, 1 tlumočník) odcestovala na XVI. světový kongres Světové federace neslyšících (WFD 2011) v Durbanu, Jihoafrická republika. Jejich úkolem je obhájit na světovém fóru výsledky projektu ComIn – hybridní kniha a slovník znakového jazyka. V Durbanu budou tyto produkty propagovat v rámci výstavy, která je součástí kongresu.

(Středisko Teiresiás 1. 7. 2011)

V rámci vzdělávacího programu pro tlumočníky byl dnes zakončen týdenní praktický kurz pro tlumočníky pořádaný Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, jehož se zúčastnilo celkem 12 účastníků vzdělávacího programu.

Praktický kurz pro tlumočníky Praktický kurz pro tlumočníky Praktický kurz pro tlumočníky Praktický kurz pro tlumočníky

(Středisko Teiresiás 28. 5. 2011)

V rámci vzdělávacího programu pro tlumočníky dnes proběhly ve středisku Teiresiás dva kurzy pořádané Českou komorou tlumočníků znakového jazyka: Interference z češtiny do českého znakového jazyka při tlumočení a Specifika tlumočení na policii a ve věznici. Prvního kurzu se zúčastnilo 7, druhého 6 tlumočníků.

(Středisko Teiresiás 30. 3. 2011)

Odeslána 4. monitorovací zpráva.

(Středisko Teiresiás 12. 3. 2011)

Včera byla za zakončena čtyřdenní mezinárodní konference Universal Learning Design. Celkem 137 účastníků si mohlo vybírat z nabídky 6 workshopů, vedených klíčovými mluvčími z Německa, Nizozemí, Velké Británie, Španělska a České republiky. Hlavními probíranými tématy byly využití nových studijních pomůcek pro studenty se specifickými nároky.

(Středisko Teiresiás 8. 3. 2011)

Dnešním dnem byla v prostorách hotelu International zahájena mezinárodní konference Universal Learning Design. Konference probíhá do 11. 3. 2011. Podrobnější informace najdete na adrese
www.uld-conference.org.

(Středisko Teiresiás 9. 2. 2011)

Ve dnech 8. – 11. března proběhne ve středisku Teiresiás mezinárodní konference Universal Learning Design. O připravované konferenci byla 8. února odvysílána zpráva v rámci zpravodajské relace České televize. Reportáž můžete shlédnout zde.

(Středisko Teiresiás 13. 1. 2011)

V rámci projektu proběhl na Pedagogické fakultě MU Kurz komunikace se sluchově postiženými, určený pro akademickou veřejnost. Kurzu se zúčastnilo 45 osob.

(Středisko Teiresiás 11. 11. 2010)

Ve dnech 3. a 10. listopadu proběhly na Pedagogické fakultě MU dva termíny kurzu Diagnostické metody ve speciální pedagogice. Prvního termínu se zúčastnilo 21, druhého 18 osob.

(Středisko Teiresiás 30. 9. 2010)

Odeslána 3. monitorovací zpráva.

(Středisko Teiresiás 25. 9. 2010)

V rámci projektu proběhl na Fakultě sociálních studií MU Kurz komunikace se sluchově postiženými, určený pro akademickou veřejnost. Kurzu se zúčastnilo 39 osob.

(Středisko Teiresiás 16. 7. 2010)

Dne 16. 7. 2010 u příležitosti 12. mezinárodní konference ICCHP byly zveřejněny nové webové stránky konference ULD http://www.uld-conference.org

(Středisko Teiresiás 2. 4. 2010)

Odeslána 2. monitorovací zpráva

(Středisko Teiresiás 5. 2. 2010)

Za podpory partnera projektu NRZP o. s. byla informována širší odborná veřejnost o existenci samotného projektu a jeho základních cílů, prostřednictvím článku v časopise Skok do Reality č. 01/2010, ročník 11, str. 7. Konkrétní znění uveřejněného článku je dostupné na této webové adrese:
http://www.nrzp.cz/userfiles/file/2010skok01.pdf.

(Středisko Teiresiás 1. 2. 2010)

Oznamujeme otevření následujících kurzů výuky znakového jazyka, pořádané sdružením Trojrozměr:

  • kurz určený mírně pokročilé skupině zájemců o výuku znakového jazyka (začátek od 15. 2. 2010),
  • kurz určený pro pokročilé, typicky pro tlumočníky (začátek od 1. 3. 2010).

(Konference slunečnice 10. 11. – 13. 11. 2009, Hotel Prosper ČELADNÁ, 2009) Prostřednictvím plakátu (viz foto) byla účastnicí konference (Mgr. Karolína Stehlíková, PhD.) zajištěna prezentace projektu.

prezentující Mgr. Karolína Stehlíková

(Medical Fair 20. – 23. 10. 2009, Brno – BVV, 2009)

Prostřednictvím letáků a plakátu (viz dokumenty) byla ve spolupráci s partnerskou organizací NRZP o. s. zajištěna prezentace projektu na veletrhu Medical Fair.

Medical Fair Medical Fair

(Středisko Teiresiás 30. 9. 2009)

Pro účely prezentace projektových aktivit, archivace souvisejících dokumentů a zajišťování publicity projektu byly vytvořeny webové stránky projektu.

(StřediskoTeiresiás 28. 9. 2009)

Odeslána 1. monitorovací zpráva

(Středisko Teiresiás 25. 9. 2009)

21. září 2009 byly zahájeny kurzy českého znakového jazyka pro akademickou veřejnost.

(Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 21. 9. 2009)

Masarykova univerzita získala cenu za nejvstřícnější přístup ke studentům se zdravotním postižením v soutěži, kterou vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Aktuality
nahoru