Obsah

Centrum českého znakového jazyka

Partneři:

Hlavním partnerem Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity je Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s., občanské sdružení, které si klade za cíl výuku znakového jazyka a kultury neslyšících prostřednictvím rodilých mluvčích, a dále Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.Cíl:

Dvojjazyčnost studijního prostředí na Masarykově univerzitě, tedy souběžné používání češtiny a českého znakového jazyka, klade nároky jak na překladatelský a tlumočnický servis, tak i na jazykovou kulturu bilingvních osob. Za součinnosti rodilých mluvčích českého znakového jazyka, tlumočníků a lingvistů MU vznikne centrum, jehož úkolem bude doplnění chybějící služby: odborná garance znakovějazykových kompetencí jak na straně neslyšících, tak na straně slyšících (zájemci z řad studentů obecné lingvistiky, sociální informatiky, zájemci o tlumočnictví z řad akademických pracovníků apod.). Prostředkem k dosažení tohoto cíle budou kurzy rozšiřující stávající nabídku všech fakult na MU, primárně výše zmíněných oborů. Centrum představovat organizační a konzultační zázemí pro terminologickou, syntaktickou a stylistickou standardizaci jak v odborné komunikaci probíhající na MU přímo ve znakovém jazyce, tak v tlumočnické praxi na MU.

E-learningový kurz ČZJ můžete nalézt zde.

Ve spolupráci s pedagogickou fakultou bude v průběhu jarního semestru provedena revize nabízených vzdělávacích modulů, jejichž opětovné zveřejnění bude naplánováno na podzimní semestr 2011 v následující předpokládané struktuře:

  • kurz ZJ pro začátečníky,
  • kurz ZJ pro pokročilé - obecný,
  • kurz ZJ pro pokročilé - administravně-organizační otázky spojené se studiem na VŠ
  • kurz ZJ pro tlumočníky - překlad odborných textů na VŠ
nahoru