Obsah

Realizační tým

Hlavní řešitel
Masarykova univerzita
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Šumavská 15,
602 00 Brno

Kontaktní osoby
Řešitel projektu: PhDr. Petr Peňáz
Manažer projektu: Ing. Ondřej Válka
Technologické zajištění tlumočnického dispečinku a diagnostického centra: Christoph Damm
Technologické zajištění knihovny videomateriálů online: RNDr. Jiří Glozar
Vývoj hybridní knihy: Petr Hladík
Slovník českého znakového jazyka online: Bc. Tomáš Sklenák

Partneři projektu a jejich kontaktní osoby
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. Mgr. Naďa Dingová
Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Jiří Langer, PhD.
Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s. Zuzana Hájková
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s. Šárka Žežulková, DiS.
AWI Film o. s. Kamil Panský
Západočeská univerzita v Plzni Ing. Jakub Kanis, PhD.

Realizační tým
nahoru