Content

Odborná výuka osob se specifickými komunikačními nároky

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků školy a inovace studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod. Aktivita zahrne vzdělávací kurzy, jejichž cílem bude poučit:

  1. mluvčí českého znakového jazyka a ostatní osoby s komunikačním omezením v řadách akademické veřejnosti MU o práci s technologiemi představujícími inovační základ nově vytvářených modulů,
  2. Kurzy pro akademickou veřejnost bez komunikačních omezení o komunikačních možnostech osob s tímto omezením.

Kurzy se primárně zaměří na aplikaci hybridních videomateriálů:

  1. v matematicko-fyzikálních a informatických předmětech,
  2. kurzy práce s výpočetní technikou,
  3. filologických předmětech (čeština, angličtina, český znakový jazyk).
top