Content

Klíčové aktivity

Centrum českého znakového jazyka

Slovník českého znakového jazyka

Knihovna videomateriálů online

Odborná výuka osob se specifickými komunikačními nároky

Tlumočnický dispečink

Diagnostické centrum specifických poruch učení

Konference Universal Learning Design

Klíčové aktivity
top