Content

Konference Universal Learning Design

Hlavním partnerem Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity pro tuto aktivitu jeV zájmu zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků vysokých škol a podpory spolupráce vysokých škol se středními v rámci poskytování poradenských služeb uspořádá MU únoru 2011 v součinnosti s partnery a s pracovníky tlumočnického dispečinku mezinárodní konferenci Universal Learning Design navazující na řadu International Conference on Computers Helping People (Linz, Wien) a International Conference on Higher Education and Disability (Innsbruck).


Konference bude mít 2 samostatné sekce (problematika sluchového postižení, specifické poruchy učení) a bude současně nástrojem zpětné vazby, diseminace a publicity jednotlivých aktivit navrhovaných v tomto projektu: jejím prostřednictvím dojde k výměně stanovisek klíčových evropských pracovišť na universal learning design a roli tlumočnických a komunikačních služeb v jeho rámci.

top