Content

Centrum českého znakového jazyka

Partneři:

Hlavním partnerem Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity je Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s., občanské sdružení, které si klade za cíl výuku znakového jazyka a kultury neslyšících prostřednictvím rodilých mluvčích, a dále Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Cíl:

Dvojjazyčnost studijního prostředí na Masarykově univerzitě, tedy souběžné používání češtiny a českého znakového jazyka, klade nároky jak na překladatelský a tlumočnický servis, tak i na jazykovou kulturu bilingvních osob. Za součinnosti rodilých mluvčích českého znakového jazyka, tlumočníků a lingvistů MU vznikne centrum, jehož úkolem bude doplnění chybějící služby: odborná garance znakovějazykových kompetencí jak na straně neslyšících, tak na straně slyšících (zájemci z řad studentů obecné lingvistiky, sociální informatiky, zájemci o tlumočnictví z řad akademických pracovníků apod.). Prostředkem k dosažení tohoto cíle budou kurzy rozšiřující stávající nabídku všech fakult na MU, primárně výše zmíněných oborů. Centrum představovat organizační a konzultační zázemí pro terminologickou, syntaktickou a stylistickou standardizaci jak v odborné komunikaci probíhající na MU přímo ve znakovém jazyce, tak v tlumočnické praxi na MU.
21. září 2009 byly zahájeny kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost.

Konají se ve třech souběžných skupinách pod vedením mluvčích znakového jazyka:


skupina A skupina B skupina C
pondělí 8.50 - 10.20

učebna 51
budova A PdF MU
Poříčí 9, 603 00 Brno

pondělí 8.50 - 10.20

učebna S7
Střediska Teiresiás MU
Šumavská 15, 602 00 Brno

středa 16.10 - 17.40

učebna S7
Střediska Teiresiás MU
Šumavská 15, 602 00 Brno

lektor Ondřej Klofáč lektor Robert Milič lektor David Wagner

Zájemci se mohou hlásit zde.

top