Obsah

Menu

Aktuality

18. 2. 2015

Slavnostní zakončení projektu ExpIn

Středisko Teiresiás pořádá u příležitosti konce projektu ExpIn slavnostní (pod)večer spojený s divadelním představením divadelní hry Přelet nad kukaččím hnízdem.

9. 2. 2015

Tisková konference ke koncepci inkluzivních vzdělávacích služeb na MU

Masarykova univerzita si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci ke koncepci inkluzivních vzdělávacích služeb na MU  TK se uskuteční v úterý 10. února 2015 v 11:00 v budově na Komenského nám. 2, II patro, místnost č. 201, Brno.

26. 11. 2014

Kurz katalogizace speciálních dokumentů

Dne 18. 12. 2014 od 10.00 hod. se uskuteční v prostorách Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2 v Brně Kurz katalogizace speciálních dokumentů určených zrakově postiženým uživatelům.

Tisková konference ke koncepci inkluzivních vzdělávacích služeb na MU

Masarykova univerzita si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci ke koncepci inkluzivních vzdělávacích služeb na MU  TK se uskuteční v úterý 10. února 2015 v 11:00 v budově na Komenského nám. 2, II patro, místnost č. 201, Brno.Kurz katalogizace speciálních dokumentů

Dne 18. 12. 2014 od 10.00 hod. se uskuteční v prostorách Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2 v Brně Kurz katalogizace speciálních dokumentů určených zrakově postiženým uživatelům.Seminář k výuce angličtiny pro žáky a studenty se sluchovým postižením

V pátek 7. listopadu 2014 pořádá středisko Teiresiás seminář k výuce angličtiny pro žáky a studenty se sluchovým postižením. Akce se uskuteční v prostorách střediska na Komenského náměstí 2 v Brně (místnost S3).Slavnostní otevření nového areálu Střediska Teiresiás
Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky aktuálně spouští první testovací verzi virtuálního průvodce budovami MU pro pohybově postižené.
Cílem webové aplikace založené na principu virtuální prohlídky on-line je nabídnout především pohybově postiženým dostatečně výpovědní přehled o tom, jak vypadají jednotlivé prostory MU po stránce architektonické, a tedy do jaké míry jsou pro ně fyzicky přístupné.Výstupy projektu ExpIn budou prezentovány na Olomouckých speciálně pedagogických dnech

11. a 12. března 2014 se budou konat již druhé Olomoucké speciálně pedagogické dny.Workshop “Manipulative Visual Language”

Masarykovu univerzitu navštíví lektor angličtiny z Gallaudet University Jimmy Challis Gore.Orientační setkání pro nově přijaté sluchově postižené studenty Masarykovy univerzity

Ve dnech 7. – 10. září 2013 se v prostorách Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky uskuteční orientační setkání určené nově přijatým studentům se sluchovým postiženým.Soustředění trenérů futsalu pro nevidomé

Ve dnech 28. července – 1. srpna 2013 proběhl druhý ročník soustředění trenérů futsalu pro nevidomé. Kurzu se zúčastnilo celkem 8 osob z řad trenérů a dalších spolupracovníků střediska Teiresiás a futsalového týmu Avoy MU Brno.Konference Universal Learning Design 2013

Ve dnech 11. – 15. února 2013 se v brněnském hotelu International uskuteční 2. ročník konference Universal Learning Design. Bližší informace o akci najdete na stránkách konference:
http://www.uld-conference.org/konference/brno-2013.Vzdělávací program pro simultánní vizualizátory mluveného slova v textové podobě

Úvodní běh vzdělávacího programu pro přepisovatele bude zahájen první lekcí 1. – 4. října 2012 v učebně S5 Střediska Teiresiás. Následující lekce budou probíhat vždy ve dvoudenních termínech, a to 20. - 21. 10., 3. – 4. 11., 24. – 25. 11., 15. – 16. 12. a 5. – 6. 1.Vzdělávací kurz pro tlumočníky českého znakového jazyka

V průběhu zimních měsíců roku 2012 a 2013 bude probíhat ve Středisku Teiresiás kurz pro tlumočníky znakového jazyka, zaměřený na rozvoj obecných tlumočnických schopností. Kurz povede Tim Curry, B. S., profesionální tlumočník žijící dlouhodobě v České republice, držitel nejvyššího typu tlumočnické certifikace v USA (NIC – National Interpreter Certification).Kurz digitalizace (3. běh)

V týdnu od 10. do 14. září 2012 probíhá v rámci aktivity Inovace v přístupnosti studijních materiálů třetí běh Kurzu digitalizace. Soustředění trenérů futsalu pro nevidomé

Ve dnech 26. – 29. července 2012 proběhlo soustředění trenérů futsalu pro nevidomé. Kurzu se zúčastnilo celkem 6 osob z řad trenérů a dalších spolupracovníků střediska Teiresiás a futsalového týmu Avoy MU Brno.Kurz digitalizace (2. běh)

V týdnu od 18. do 22. června 2012 probíhá v rámci aktivity Inovace v přístupnosti studijních materiálů druhý běh Kurzu digitalizace. Tandemové kolo pro studenty se zrakovým postiženém - cykloturistický kurz

Ve dnech 18. – 22. 6. 2012 bude realizován cykloturistický kurz „Tandemové kolo pro studenty se zrakovým postižením“. Kurz je evidován v Informačním systému MU pod hlavičkou p941 Tělesná výchova – Tandemové kolo pro studenty se zrakovým postižením a jeho cílem je přiblížit formou blokové výuky cyklistický sport osobám, které vzhledem ke zrakovému postižení nemohou samostatně jízdní kolo ovládat.Kurz tandempilotů na tandemových kolech

Dne 7. června 2012 proběhlo proškolení tandempilotů pro účast výpravy na tandemových kolech s osobami se zrakovým postižením. Kurzu se zúčastnilo 10 osob, které byly proškoleny v zásadách jízdy na tandemovém kole a navigace spolujezdce se zrakovým postižením. Absolvování kurzu je nezbytnou podmínkou pro účast tandemových pilotů na kurzu p941 Tělesná výchova – Tandemové kolo pro studenty se zrakovým postižením, který je naplán formou blokové výuky ve dnech 18. – 22. 6. 2012.Metodologický seminář k výuce angličtiny pro neslyšící

Ve středu 16. května od 10.00 do 17.30 se v prostorách Střediska Teiresiás uskuteční za účasti polských lektorů (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Adama Mickiewicze v Poznani)  Metodologický seminář k výuce angličtiny pro neslyšící.  Veřejná zakázka na stavební práce

Dne 23. dubna 2012 byla vyhlášena v rámci projektu ExpIn veřejná zakázka na stavební práce s názvem Realizace stavebních úprav v rámci vytvoření bezbariérových přístupů do objektů a uvnitř objektů vybraných fakult a zařízení MUKurz digitalizace (1. běh)

Ve dnech 21. a 22. dubna 2012 probíhá v rámci aktivity Inovace v přístupnosti studijních materiálů první běh Kurzu digitalizace. Návštěva Kevina Careyho

Ve dnech 9. až 16. dubna 2012 navštíví Masarykovu univerzitu jako host Střediska Teiresiás pan Kevin Carey, prezident Královského národního institutu nevidomých v Londýně a poradce britské vlády.  V týdnu od 10. dubna do 13. 4. 2012 pronese cyklus přednášek Postmoderna a slepota: od adaptace ke kreativitě.

nahoru