Obsah

Menu

Aktuality

18. 2. 2015

Slavnostní zakončení projektu ExpIn

Středisko Teiresiás pořádá u příležitosti konce projektu ExpIn slavnostní (pod)večer spojený s divadelním představením divadelní hry Přelet nad kukaččím hnízdem.

9. 2. 2015

Tisková konference ke koncepci inkluzivních vzdělávacích služeb na MU

Masarykova univerzita si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci ke koncepci inkluzivních vzdělávacích služeb na MU  TK se uskuteční v úterý 10. února 2015 v 11:00 v budově na Komenského nám. 2, II patro, místnost č. 201, Brno.

26. 11. 2014

Kurz katalogizace speciálních dokumentů

Dne 18. 12. 2014 od 10.00 hod. se uskuteční v prostorách Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2 v Brně Kurz katalogizace speciálních dokumentů určených zrakově postiženým uživatelům.

Kurz katalogizace speciálních dokumentů

Dne 18. 12. 2014 od 10.00 hodin se uskuteční v prostorách Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2 v Brně kurz katalogizace speciálních dokumentů určených zrakově postiženým uživatelům.

Kurz nabídne informace o specifikách uživatelů se zrakovým postižením, o celé škále typů dokumentů, díky kterým mohou tito uživatelé kompenzovat informační deficit daný zrakovým handicapem, a o způsobech katalogizace těchto dokumentů prostřednictvím platných knihovnických standardů (AACR2, RDA, MARC 21).

Kurz je určený především těm zájemcům z řad knihovníků, kteří nějakým způsobem pracují s dokumenty využívanými zrakově postiženými uživateli, ať už to jsou dokumenty hmatové, zvukové či digitální.

Kurz by měl přispět ke snaze o co největší možnou standardizaci postupů katalogizace těchto dokumentů, která je prvním krokem na cestě k účinnější spolupráci mezi jednotlivými knihovnami.

Prosíme případné zájemce o tento kurz, aby se přihlásili nejpozději do 1. 12. 2014 na emailové adrese knihovna@teiresias.muni.cz. 

nahoru