Dokumenty a aplikace

Veřejné dokumenty

Manuál administrátora
Manuál administrátora

16. března 2015

Stáhnout
Uživatelský manuál k aplikaci
Uživatelský manuál k aplikaci

22. srpna 2018

Stáhnout

Neveřejné dokumenty

Statistické normy
Statistické normy

26. října 2018

Stáhnout
Pracovní a záznamové listy - základní varianta
Pracovní a záznamové listy - základní varianta

3. března 2015

Stáhnout
DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. ISBN 978-80-210-7766-9 (online : pdf). Masarykova univerzita, 2014.
Pracovní a záznamové listy - opakovaná varianta
Pracovní a záznamové listy - opakovaná varianta

3. března 2015

Stáhnout
Zadání testu č. 9 - Diktát
Zadání testu č. 9 - Diktát

23. března 2015

Stáhnout
Sada kartiček k testu č. 6 - Syntaktická kompetence
Sada kartiček k testu č. 6 - Syntaktická kompetence

18. června 2015

Stáhnout
Ukázka řešení a oprav chyb v testu č. 9 - Diktát
Ukázka řešení a oprav chyb v testu č. 9 - Diktát

23. dubna 2015

Stáhnout
Příklad bodování v testu č. 11 - Resumé
Příklad bodování v testu č. 11 - Resumé

3. března 2015

Stáhnout

Aplikace

Instalátor aplikace pro Windows (verze 1.8)
Instalátor aplikace pro Windows (verze 1.8)

21. listopadu 2018

Stáhnout
Odkaz na aplikaci pro tablety iPad (verze 1.8.1)
Odkaz na aplikaci pro tablety iPad (verze 1.8.1)

8. prosince 2021

Stáhnout
Aplikaci nainstalujete otevřením tohoto odkazu ve webovém prohlížeči tabletu (Safari) a následným stiskem tlačítka GET/ZÍSKAT vedle ikony aplikace.
Odkaz na aplikaci pro tablety se systémem Android (verze 1.2)
Odkaz na aplikaci pro tablety se systémem Android (verze 1.2)

9. listopadu 2020

Stáhnout
Aplikaci nainstalujete otevřením tohoto odkazu ve webovém prohlížeči tabletu a následným stiskem tlačítka INSTALOVAT.

Historie verzí

Windows

 • verze 1.8, 21. 11. 2018
  • vizuální zvýrazňování správně, resp. chybně zodpovězených otázek v kontrolní fázi administrace testu
  • vylepšení přehrávače audiozáznamů v testu č. 5
  • nový uživatelský manuál aplikace
  • zamezení současnému spuštění dvou časoměr v témže testu
  • nová položka mezivýsledků (čas čtení) v testu č. 11
  • otevírání protokolu testů do výchozího prohlížeče dokumentů PDF
  • zpřesnění instrukcí pro testy č. 9 a 11
  • vylepšení ovládání aplikace pomocí klávesnice
  • oprava drobných chyb a nedostatků, další malé úpravy
 • verze 1.7.1, 17. 12. 2016
  • nová funkce Diktafon: možnost pořízení audionahrávek během administrace testů
  • zjednodušení přehrávače vestavěných audiozáznamů
  • zvýraznění přehrávaných částí v testu č. 9 – Diktát
  • rozšíření textů s instrukcemi v testech č. 9 – Diktát a č. 11 – Resumé
  • malá úprava zácvičných příkladů v testu č. 8 – Pracovní paměť
  • vylepšení ovládání pomocí klávesnice
  • vizuální zvýraznění stavu otevřené administrace
  • srozumitelnější zprávy a hlášení v uživatelském rozhraní aplikace
  • oprava drobných chyb a nedostatků, další malé úpravy
 • verze 1.5.0, 21. 12. 2015
  • aktualizace vložených dokumentů (Statistické normy a další)
  • oprava zpracování jména přihlášeného administrátora pro protokol
  • oprava drobných chyb a revize textů instrukcí (test č. 3 a 11)
 • verze 1.2.0, 3. 6. 2015
  • aktualizace obsahu testů
 • verze 1.1.6, 2. 6. 2015
  • aktualizace obsahu testů
  • oprava chyb v časomírách
 • verze 1.1.5, 30. 5. 2015
  • první zveřejněná verze

iPad

 • verze 1.8.1, 8. 12. 2021
  • kompatibilita s iOS 14 a 15
  • oprava drobných chyb (např. zvýrazňování chybně/správně zodpovězených položek v subtestu 4, opakovaná varianta B)
 • verze 1.8, 30. 10. 2018
  • vizuální zvýrazňování správně, resp. chybně zodpovězených otázek v kontrolní fázi administrace testu
  • vylepšení přehrávače audiozáznamů v testu č. 5
  • nový uživatelský manuál aplikace
  • zamezení současnému spuštění dvou časoměr v témže testu
  • nová položka mezivýsledků (čas čtení) v testu č. 11
  • zpřesnění instrukcí pro testy č. 9 a 11
  • oprava drobných chyb a nedostatků, další malé úpravy
 • verze 1.7.1, 7. 12. 2016
  • nová funkce Diktafon: možnost pořízení audionahrávek během administrace testů
  • zjednodušení přehrávače vestavěných audiozáznamů
  • zvýraznění přehrávaných částí v testu č. 9 – Diktát
  • rozšíření textů s instrukcemi v testech č. 9 – Diktát a č. 11 – Resumé
  • malá úprava zácvičných příkladů v testu č. 8 – Pracovní paměť
  • vizuální zvýraznění stavu otevřené administrace
  • oprava drobných chyb a nedostatků, další malé úpravy
 • verze 1.5, 21. 12. 2015
  • kompatibilita s iOS 9
  • aktualizace vložených dokumentů (Statistické normy a další)
  • oprava chyby s otevřením seznamu vložených dokumentů
  • oprava chyby odkazů na jednotlivé testy na stránce „Pořadí testů“
  • oprava chyby přihlašovací obrazovky s klávesnicí v iOS 9
 • verze 1.4, 26. 6. 2015
  • doplnění dokumentu se statistickými normami
  • aktualizace obsahu testů
 • verze 1.3, 20. 5. 2015
  • oprava drobných chyb
 • verze 1.2, 1. 5. 2015
  • opravy chyb a drobná vylepšení
 • verze 1.1, 21. 4. 2015
  • aktualizace výpočetních norem
  • vložení dokumentů DysTestu přímo do aplikace
 • verze 1.0, 19. 3. 2015
  • první zveřejněná verze

Android

 • verze 1.2, 9. 11. 2020
  • oprava chyby ve vztahu k Android 10
 • verze 1.1, 8. 11. 2018
  • vizuální zvýrazňování správně, resp. chybně zodpovězených otázek v kontrolní fázi administrace testu
  • vylepšení přehrávače audiozáznamů v testu č. 5
  • nový uživatelský manuál aplikace
  • zamezení současnému spuštění dvou časoměr v témže testu
  • nová položka mezivýsledků (čas čtení) v testu č. 11
  • zpřesnění instrukcí pro testy č. 9 a 11
  • oprava drobných chyb a nedostatků, další malé úpravy
 • verze 1.0, 6. 12. 2016
  • první zveřejněná verze