Zapojené knihovny

Akademické i neakademické knihovny určené zrakově postiženým uživatelům nabízející publikace ve formátech relevantních pro zrakově postižené, tedy např. přístupný e-dokument, hmatový tisk, zvukové nebo hybridní publikace.