Hlavička
1. Algebra · 2. Aritmetické operátory · 3. Šipky · 4. Prefixy · 5. Diferenciální a integrální počet
6. Indexy a diakritika · 7. Závorky a oddělovače · 8. Geometrie a vektory · 9. Goniometrické funkce
10. Řecká abeceda · 11. Logaritmické funkce · 12. Logika · 13. Relační operátory · 14. Množiny
15. Symboly · 16. Ostatní

1. Algebra
Název elementu Textová reprezentace Graficky
lomeno1245612456
zlomek37 | 23568 | 6837 | 23568 | 68
mocnina4747
mocnina se složeným exponentem3478 | 16783478 | 1678
druhá odmocnina258258
n-tá odmocnina14678 | 3678 | 1347814678 | 3678 | 13478
suma45; 2347 | 257 | 26845; 2347 | 257 | 268
součin45; 12347 | 257 | 26845; 12347 | 257 | 268
determinant456 | 456456 | 456

© Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, 2008

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!