Hlavička

Návrh české osmibodové normy

V této části je uveden přehled všech navrhovaných elementů, doplněný o jejich grafickou a textovou reprezentaci, typ provedené transformace, popřípadě příklad užití. Kompletní přehled, řazený podle kategorií editoru Lambda, naleznete v části Souhrnné tabulky. K brailleským znakům, které jsou zde vkládány do textu jako obrázky, je vždy připojena i alternativní textová reprezentace.

Vysvětlivky k textové reprezentaci: Pokud dva brailleské symboly v zápisu následují bezprostředně za sebou, jsou odděleny středníkem (např. 45; 12347). Pokud se naopak v zápisu mezi dvěma brailleskými symboly očekává výskyt dalších prvků (zejména argumentů příslušného elementu), jsou odděleny svislou čarou (např. 236 | 356).

© Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, 2008

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!