Obsah

Zvětšená velikost textu Standardní velikost textu

Realizační tým

Hlavní řešitel

Masarykova univerzita
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Šumavská 15,
602 00 Brno
http://www.teiresias.muni.cz/

Kontaktní osoby

Řešitel projektu: PhDr. Petr Peňáz
Manažer projektu: Ing. Ondřej Válka
Technologické zajištění Centra asistivních technologií: Ing. Svatoslav Ondra
Zajištění Celostátní knihovny přístupných dokumentů: Mgr. Michaela Hanousková
Vývoj hybridní knihy: Ing. Svatoslav Ondra
Dispečink přístupnosti dokumentů: Mgr. Michaela Hanousková

Partneři projektu a jejich kontaktní osoby

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana
http://www.ktn.cz
kontaktní osoba: Dagmar Turková

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
http://www.nrzp.cz/
kontaktní osoba: Ing. Šárka Žežulková, DiS.

Univerzita Karlova v Praze, Laboratoř Carolina
http://carolina.mff.cuni.cz/
Kontaktní osoba: RNDr. Rudolf Kryl

České vysoké učení technické v Praze, Centrum Tereza
http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/
Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
http://www.sons.cz/
Kontaktní osoba: Natálie Bartasová

Realizační tým
nahoru