Obsah

Zvětšená velikost textu Standardní velikost textu

Aktuality

(Středisko Teiresiás, 18. 5. 2013)

Finální návrh koncepce Dispečinku formátové přístupnosti byl pak zpracován jako součást návrhu Směrnice o postavení osob se zdravotním postižením – Články 7 a 13 – a 12. května předložen hlavním řešitelem projektu dr. Peňázem k vyjádření vedení Masarykovy univerzity v paragrafovaném znění.

(Středisko Teiresiás, 18. 5. 2013)

Na stánku partnera NRZP byly v rámci veletrhu Rehaprotex, který se konal ve dnech 14. – 17. května, byly prostřednictvím vystavených posterů představeny projekty, v nichž Národní rada spolupracuje se Střediskem, stejně jako jeden z hlavních výsledků projektu FormIn – hybridní kniha a její aplikace. Veletrh Rehaprotex Veletrh Rehaprotex Veletrh Rehaprotex Veletrh Rehaprotex Veletrh Rehaprotex

(Středisko Teiresiás, 10. 4. 2013)

Vývoj hybridní knihy jako multimediálního výukového formátu se přesunul do fáze testování vytvořeného rozhraní. V uplynulém týdnu si práci se zpracovanými tituly v prostředí HK3 vyzkoušelo 5 studentů ze střediska Teiresiás, kteří za asistence programátora plnili úkoly zaměřené na odhalení nedostatků ve stávající formě prostředí. Výsledky testování byly zaneseny do on-line formuláře a budou využity k dalšímu rozvoji tohoto rozhraní.

(Středisko Teiresiás, 14. 2. 2013)

Závěry činností zahrnutých v dispečinku přístupnosti dokumentů byly představeny 14. února 2013 na konferenci ULD 2013 v přednášce How to ensure accessibility of study materials published at Masaryk University, na kterou navazoval půldenní praktický workshop s názvem How HTML5 and WAI-ARIA Can Improve Virtual Space of Universities. Přednáška i workshop pod vedením Radka Pavlíčka byly zaměřeny na závěry systematické analýzy existujícího virtuálního prostředí MU (zejména e-learningových platforem), průzkumu a analýzy typických postupů při aplikování těchto prostředků ve výukové praxi, sysematizaci typických formátů publikovaných studijních materiálů a výsledky navazující analýzy typických bariér přístupnosti pro osoby se specifickými nároky. Detail příspěvku naleznete zde.

(Středisko Teiresiás, 11. 2. 2013)

Hybridní kniha a její moduly byly představeny na tiskové konferenci, kterou středisko Teiresiás uspořádalo v brněnském hotelu International 10. 2. 2013. O hybridní knize hovoří ředitel střediska PhDr. Petr Peňáz v nahrávce zveřejněné na stránkách České televize; celou reportáž, která byla odvysílána jako součást pořadu Události v regionech, lze zhlédnout zde (čas 19:20).

(Středisko Teiresiás, 29. 1. 2013)

Hybridní kniha jako multimediální výukový formát byla představena spolupracovníkům střediska Teiresiás z řad pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na výuce osob se specifickými nároky. Události se zúčastnilo ve středisku Teiresiás (místnost S5) 11 pedagogických pracovníků z různých fakult.

Hybridní kniha jako multimediální výukový formát Hybridní kniha jako multimediální výukový formát Hybridní kniha jako multimediální výukový formát Hybridní kniha jako multimediální výukový formát

(Středisko Teiresiás, 8. 1. 2013)

Dnes proběhl další termín Kurzu komunikace se zrakově postiženými. Kurzu se zúčastnilo celkem 8 osob z řad akademické veřejnosti, především zaměstnanců studijních oddělení jednotlivých fakult.

Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými

(Středisko Teiresiás, 5. 1. 2013)

Představení konceptu tzv. hybridní knihy třetí generace pro učitele a spolupracovníky střediska Teiresiás proběhne dne 29. ledna 2013 v prostorách střediska Teiresiás (místnost S5) se začátkem v 11 hodin.

(Středisko Teiresiás, 21. 12. 2012)

Další termín Kurzu komunikace s osobami se zrakovým postižením byl stanoven na 8. ledna 2013 v místnosti S5 střediska Teiresiás, se začátkem ve 14 hodin.

(Středisko Teiresiás, 29. 11. 2012)

Dnes proběhla ve středisku Teiresiás na projektu FormIn veřejnosprávní kontrola na místě dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě u projektů OP VK. Kontrola nenalezla žádné pochybení.

(Středisko Teiresiás, 16. 10. 2012)

Ve středisku Teiresiás byl dnes úspěšně realizován další termín Kurzu komunikace se zrakově postiženými. Kurzu se zúčastnilo 20 osob z řad zaměstnanců Masarykovy univerzity a širší akademické veřejnosti.

Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými

(Středisko Teiresiás, 17. 9. 2012)

Kurz komunikace se zrakově postiženými pro zaměstnance střediska Teiresiás se uskuteční rovněž v podzimním semestru 2012, a to v těchto termínech:

  • 16. října 2012 v čase 15:00 – 19:00 hodin v prostorách Fakulty informatiky, Šumavská 15 (místnost bude upřesněna),
  • 8. ledna 2013, v čase 14:00 – 18:00 hodin (místo konání bude upřesněno).

Oba termíny jsou určeny široké akademické veřejnosti se zvláštním doporučením pro pracovníky Masarykovy univerzity, kteří přicházejí do kontaktu se studenty se zrakovým postižením (studijní oddělení, akademičtí pracovníci, atd.). Máte-li zájem o účast na říjnovém termínu kurzu, přihlašte se prosím zasláním mailu na cervenka@teiresias.muni.cz.

(Středisko Teiresiás, 5. 9. 2012)

4. monitorovací zpráva projektu FormIn byla schválena.

(Středisko Teiresiás, 30. 7. 2012)

Řídicímu orgánu OP VK byla odeslána 4. monitorovací zpráva.

(Středisko Teiresiás, 15. 7. 2012)

Jeden z hlavních výsledků projektu byl představen na mezinárodní konferenci ICCHP 2012, která proběhla ve dnech 9. – 13. července 2012 v Linzi, Rakousko prostřednictvím příspěvku "The Hybrid Book – One Document for All in the Latest Development", předneseného Petrem Hladíkem. Informace o zařazení příspěvku do programu je dostupná na stránkách konference, abstrakt příspěvků potom zde. V dohledné době bude rovněž přidán odkaz na videozáznam vystoupení.

(Středisko Teiresiás, 15. 5. 2012)

Reportáž z průběhu kurzu komunikace se zrakově postiženými byla publikována pod názvem "Komunikace s nevidomými: magie kouzel zbavená" v tištěné i elektronické verzi periodika Muni.cz. Online verze článku zde.

(Středisko Teiresiás, 18. 3. 2012)

Dílčí výsledky projektu byly včera představeny odborné veřejnosti prostřednictvím příspěvku “Technologie pro zpřístupnění výuky matematiky zrakově postiženým na Masarykově univerzitě”, předneseného na konferenci INSPO 2012 v Kongresovém centru v Praze. Autory příspěvku byli Lukás Másilko a Ondřej Nečas.

Prezentace na konferenci INSPO 2012 Prezentace na konferenci INSPO 2012 Prezentace na konferenci INSPO 2012 Prezentace na konferenci INSPO 2012 Prezentace na konferenci INSPO 2012

(Středisko Teiresiás, 17. 3. 2012)

Poster s informacemi o projektu a jeho cílech je dnes vystaven na stánku Masarykovy univerzity na konferenci INSPO 2012, konané v Kongresovém centru v Praze.

Poster s informacemi na konferenci INSPO 2012 Poster s informacemi na konferenci INSPO 2012 Poster s informacemi na konferenci INSPO 2012 Poster s informacemi na konferenci INSPO 2012 Poster s informacemi na konferenci INSPO 2012

(Středisko Teiresiás, 10. 3. 2012)

Dne 17. března proběhne v Kongresovém centru v Praze konference INSPO 2012, věnovaná vzdělávání osob se zdravotním postižením. V rámci této konference přednesou pracovníci řešitele projektu FormIN příspěvek věnovaný technologiím pro zrakově postižené a na stánku Masarykovy univerzity bude vystaven poster věnovaný téže problematice.

(Středisko Teiresiás, 8. 3. 2012)

Dnes proběhl druhý termín Kurzu komunikace se zrakově postiženými. Kurzu se zúčastnilo celkem … osob z řad akademické veřejnosti, především zaměstnanců studijních oddělení jednotlivých fakult.

Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými Kurz komunikace se zrakově postiženými

(Středisko Teiresiás, 31. 1. 2012)

O realizaci projektu FormIn byly informovány cílové skupiny i širší veřejnost prostřednictvím článku “Středisko Teiresiás propojuje servis pro zrakově postižení napříč republikou”, který vyšel v časopise Mosty, ročník 2012, číslo 1. On-line verzi časopisu s článkem na str. 18 najdete zde.

(Středisko Teiresiás, 29. 1. 2012)

Dnes byla odeslána 3. monitorovací zpráva projektu FormIn.

(Středisko Teiresiás, 15. 1. 2012)

Kurz komunikace se zrakově postiženými pro zaměstnance střediska Teiresiás se uskuteční v následujících termínech:

  • 15. února 2012 v prostorách střediska Teiresiás (místnost S5) v čase 14:00 – 18:00 hodin.
  • 8. března 2012 v prostorách Fakulty informatiky, Šumavská 15, místnost G101, v čase 14:00 – 18:00 hodin.

První termín je určen pro zaměstnance a externí spolupracovníky střediska Teiresiás. Druhý termín bude otevřen všem zájemcům z řad akademické veřejnosti.

Máte-li zájem o účast na druhém termínu kurzu, přihlašte se prosím zasláním mailu na cervenka@teiresias.muni.cz.

Kurzu komunikace se zrakově postiženými

(Středisko Teiresiás, 21. 10. 2011)

Dnes byl zakončen veletrh MedicaFair/Rehaprotex, který probíhal v areálu BVV ve dnech 18.–21. října. Široká veřejnost byla v jeho rámci informována o projektu ComIn prostřednictvím informačního posteru, který byl vystaven na stánku partnera projektu Národní rady osob se zdravotním postižením.

MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex MedicaFair/Rehaprotex

(Středisko Teiresiás, 6. 10. 2011)

O realizaci projektu FormIn byla dnes širší veřejnost informována prostřednictvím příspěvku "Brno jako centrum vysokoškolské inkluze – kladné i záporné stránky zájmu mladých lidí se zdravotním postižením o studium na Masarykově univerzitě", předneseného dr. Petrem Peňázem na konferenci Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením, která proběhla v prostorách Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje (Cejl 73, Brno).

Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením Aktivní začleňování mladých lidí se zdravotním postižením

(Středisko Teiresiás 2. 9. 2011)

2. monitorovací zpráva projektu FormIn byla schválena.

(Středisko Teiresiás 29. 6. 2011)

Dnes byla odeslána 2. monitorovací zpráva projektu FormIn.

(Středisko Teiresiás 1. 6. 2011)

Byla zveřejněna stručná příručka k práci s multimediálním rozhraním Hybridní kniha 3.0:
http://www.teiresias.muni.cz/hk3/reference/3.0/manual.pdf

(Středisko Teiresiás 19. 4. 2011)

V rámci projektu proběhl ve středisku Teiresiás druhý termín Kurzu základů komunikace se sluchově postiženými, určený pro akademickou veřejnost. Kurzu se tentokrát zúčastnily 4 osoby. Komplexní kurz komunikace se zrakově postiženými je v tuto chvíli připravován a jeho spuštění je plánováno na podzim 2011.

(Středisko Teiresiás 13. 4. 2011)

V rámci projektu proběhl ve středisku Teiresiás Kurz základů komunikace se sluchově postiženými, určený pro akademickou veřejnost. Kurzu se zúčastnilo 6 osob.

(Středisko Teiresiás 31. 3. 2011)

Kurz prostorové orientace a zajištění samostatného pohybu studentů v jednotlivých prostorách Masarykovy univerzity byl dnes zakončen. Čtyři absolventi byli proškoleni v oblasti poskytování informací o umístění a prostorové struktuře jednotlivých částí MU a zajištění potřeb prostorové orientace a samostatného pohybu studentů v prostorách Masarykovy univerzity. Na začátku podzimního semestru 2011 se počítá se závěrečnou praxí při zahájení semestru, poté již s plnohodnotným zajištěním těchto činností od absolventů kurzu.

Aktuality
nahoru