Obsah

Zvětšená velikost textu Standardní velikost textu

O projektu

Projekt Masarykovy univerzity financovaný Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech akreditovaných oborů na Masarykově univerzitě a spolupracujících školách standardy označované universal learning design v oblasti dotýkající se zájmů osob se zrakovým a těžkým pohybovým postižením.

Cestou k dosažení tohoto cíle je:

  • monitoring přístupnosti elektronického výukového prostoru a studijních dokumentů v něm,
  • vývoj hybridní knihy jako multimediálního elektronického formátu,
  • dispečink formátové konverze (hlasová analýza a syntéza, digitalizace tištěných publikací, zapisovatelství, vizualizace hlasových textů, konverze datových formátů),
  • rozvoj celostátní knihovny dokumentů splňujících standardy universal learning design,
  • odborné poradenství a praktická výuka studentů s těžkým zrakovým, případně pohybovým postižením.

Další formální informace o projektu najdete zde.

ilustrační fotografie   ilustrační fotografie

O projektu
nahoru